Det Konservative Folkeparti i Rebild, Mikkel Højsleth og Lene Aalestrup

 

REBILD: Private pasningstilbud er et godt supplement i samspillet med de kommunale tilbud. Ligeså er private skoler vigtige medspillere for at sikre valgmuligheder for vores børnefamilier og børn, der kan have forskellige ønsker og behov for læringsmiljøet. 

Private børnepassere er uundværlige og en vigtig faktor i de samlede pasningstilbud med kommunale dagplejere og vuggestuetilbud i Rebild. 

Det samme gælder friplejehjem og de kommunale ældrecentre. Det Konservative Folkeparti er stor tilhænger af det frie valg. Det er vigtigt, at vores ældre medborgere har mulighed for at vælge pleje i eget hjem, pleje på et af vores mange decentrale ældrecentre eller på vores friplejehjem i Nørager. 

 Der arbejdes i øjeblikket på etablering af endnu et friplejehjem i Støvringområdet. Der håber vi på samme opbakning fra kollegerne i byrådet, som tilfældet var ved etableringen af friplejehjemmet i Nørager. Et friplejehjem i Støvring sikrer endnu et tilbud til vores stigende antal ældre medborgere, som dermed kan blive boende i Støvring og Rebild kommune.

At borgerne i Rebild kommune har flere valgmuligheder er en styrke, og sikrer en kommune med god balance for alle borgere. De forskellige tilbud er med til at styrke bredden og højne kvaliteten i vores institutioner. 

Gennem et godt samarbejde og god sparring på tværs af kommunale og private tilbud er vejen banet, så Rebild Kommune kan blive en førende kommune på tilbud til daginstitutioner, skoler og ældrepleje. 

Vi skal være lydhøre overfor borgernes ønsker, og vores institutioner skal være klar til forandring. Private og kommunale tilbud kan styrke hinanden gennem åbent tværgående samarbejde, og bringe det bedste frem på alle områder.

Vores ønske i Det Konservative Folkeparti er at anerkende de forskellige tilbuds styrker, uanset om det er kommunale eller private tilbud til borgerne. Som kommune skal vi tage ansvaret på os og være en vigtig medspiller for de private tilbud. 

Der er læringsmiljøer i Aarestrup og Guldbæk, som er anderledes, end på en af vores kommunale skoler. Det mener vi er en styrke, at forældre og børn kan vælge det tilbud, der passer bedst til netop dem. De private pasningstilbud er ligeledes vigtige for vores børnefamilier. Derfor skal vi huske at anerkende og understøtte begge sider - uanset om det er privat eller kommunalt. Vi skal værdsætte private initiativer og være med til at sikre, at de er her i fremtiden. 

Vi skal som kommune ligeledes huske de erhvervsrettede private initiativer. Det private erhvervsliv, skaber vækst og arbejdspladser, hvor vi skal være en vigtig medspiller i at skabe de bedste vilkår for erhvervslivet. Lad os blive bedre til at anerkende og understøtte det private initiativ, såvel som det kommunale. 

Sammen udvikler vi Rebild, både i det kommunale og private regi. Vi skal hilse alle private initiativer velkomne, men også huske at udvikle det kommunale og følge udviklingen. Hvis vi giver plads, giver vi større frihed for borgerne til at vælge den løsning, der passer dem og deres familie bedst. Det er en vigtig del i den konservative værdipolitik, uanset om det er det private eller kommunale tilbud de vælger. 

National-Liberal-Socialpolitikken er de tre politiske grundpiller “ben” i det konservative grundfundament. De skal være ligeværdige, og i tæt samspil er de alle tre med til at skabe en god respektfuld balance, hvor ingen af de tre “ben” kan undværes. 

Det Konservative Folkeparti arbejder for et samfund i balance med mere frihed, tryghed og ansvarlighed.

e-max.it: your social media marketing partner