REBILD: Der skal være reelt lokalt ejerskab, hvis vi vil have mere vedvarende energi. Ellers vil der rejse sig en lokal modstand hver gang en kommune forsøger at udpege et område til vindmøller, solceller, biogas eller Power-to-X. 

Dette var hovedkonklusionen, da Radikale Venstre i Rebild Kommune havde online debatmøde om grunden til, at der igen og igen er modstand, når man lokalt har udsigt til netop en ny vindmølle eller et biogasanlæg. 

Lektor Karl Sperling fra Aalborg Universitet holdt oplæg den 31. maj som indledning til diskussionen. Hans analyse var soleklar. ”Hvis der skal være succes med den lokale vedvarende energi, så skal der være et lokalt ejerskab til dette. Både initiativ men også økonomien. Projektet skal være startet op og båret af lokale borgere. Der skal være et ønske om at få en vindmølle f.eks. op lokalt og der skal være mindst 50% lokalt økonomisk ejerskab til vindmøllen. Således at der er lokal økonomisk gevinst af projektet. Hvis dette er tilfældet, så viser alle vores undersøgelser at både investor, lokale og kommunen får en god og konstruktiv proces hvor alle føler at få et godt slutresultat.

- Vi er helt enige i den konklusion, fortæller arrangør af mødet og formand for Radikale Venstre i Rebild Kommune, Torsten Topbjerg. - Vi ser desværre alt for meget, at en udefrakommende investor har set sig varm på et lokalt område til en investering. Dermed også, at de er meget langt i deres planer for hvordan slutresultatet skal se ud før der begyndes en dialog med de lokale beboere om projektet. Herunder hvordan det konkret skal placeres og skal bestå af. Det siger næsten sig selv, at man i den situation vil møde en lokal modstand. Man føler sig tromlet og ikke hørt. Uanset hvor stort et ønske der er i befolkningen som sådan om mere grøn og bæredygtig energi, så føler man sig som den enkelte borger taget som gidsel når der pludselig er udsigt til tre store vindmøller i baghaven.

Karl Sperling mener også, at den enkelte kommune har et ansvar omkring rettidig planlægning. ”Kommunen kan selv styrke det lokale ejerskab ved at tage initiativ til dialog grupper angående VE-projekter inden den formelle planproces starter. Find lokale ildsjæle og klæd dem på vidensmæssig omkring hvordan lovgivning og beslutningsprocesser fungerer. Endelig vil kommunen komme langt ved at henstille til projektudviklerne, at de laver en model med mindst 50% lokalt ejerskab. Dvs. at lokale kan investere selv og selv få afkast. At projektet giver en reel økonomisk effekt på lokalsamfundet og lokale arbejdspladser. Ikke kun en gevinst til en investor eller fond udefra som heller ikke bruger lokale håndværkere.

- Vi kan godt se, at megen af en lokale modstand vi ser i dag i Rebild Kommune mod nye vindmøller, solcelle m.v., nok bunder i, at vi ikke har været gode nok til fremme netop det lokale ejerskab som Karl Sperling beskriver. Vi skal være bedre til at tage hensyn til lokale forhold. Herunder en tilpas placering og størrelse af anlægget. Lokalbefolkningen skal have en reel medbestemmelse i forhold til størrelse, placering, ejerskab, økonomi mv. Vi skal også blive meget bedre til at have en dialog længe inden de formelle høringer og borgermøder starter op. En dialog om, hvad de lokale beboere ønsker sig, så det netop bliver en konstruktiv tilgang, hvor alle får indflydelse på hvordan den lokale vedvarende energi skal se ud når den kommer. Vi kan som kommune og politikere sagtens spille en meget mere aktiv rolle som borgernes advokat overfor projektudviklerne. En rolle, hvor vi definerer de krav de skal leve op til, hvis de skal forvente at kunne lave lokale vedvarende energi-projekter, som netop ikke skaber lokal modstand. Krav som vi i fællesskab formulerer med de lokale beboere inden projektudviklerne kommer for langt i deres planer. Vi skal som politikere have mere mod til at stille krav til disse projektudviklere inden de kommer, slutter Torsten Topbjerg.

 

Karl Sperling.

e-max.it: your social media marketing partner