Det Konservative Folkeparti: Pia B. Ravnholt, Jakob Ludvigsen, Mads Danielsen og Lene Aalestrup

STØVRING: Foreningslivet er en vigtig del af vores danske kultur og DNA. Den skaber oplevelser, beriger vores fritid og skaber sociale relationer inden for fælles interesseområder. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune er i tæt samspil med foreningslivet og fremtidssikrer rammerne for en fortsat udvikling. Dette kan være nye idrætsaktiviteter som padeltennis, technica fodboldbaner, petanque, men også de mere uformaliserede samlingssteder, såsom skatermiljøer, legepladser, vandrestier og mødesteder for seniorer. 

Solvangs grønne område giver os mange muligheder for at skabe en mødested for det mere uformaliserede ungdoms- og seniorliv, som fint kan gå hånd i hånd. Børnefamilierne kan mødestil en hyggelig formiddag på legeplads og skaterbane. Vi kan skabe et område med liv, hvor det er hyggeligt for alle at mødes. Der foreligger allerede nogle yderst kvalificerede forslag til udnyttelsen af området, som vi skal have udover rampen.

Materielgården er endnu et område, som har været længe undervejs og haft flere opstartsperioder. Tennis, fodbold, ungdomsskolen og andre foreninger kan se sig selv udvikles på det område, men det kræver et tæt sammenspil med foreningerne herom. Fodboldklubben er under pres på faciliteter og helt tilbage fra kommunesammenlægningen var der afsat 1. mio. til en ny boldbane i området. Nu 15 år senere, er der kommet én kunstgræs bane, men dette har ikke medvirket til flere boldbaner til en by i konstant udvikling. Det samme gælder halkapaciteten, der ligeledes inden længe kommer under pres. 

Det Konservative Folkeparti ønskede at købe området ved citycentret, banken og tandlægen således vi kunne sikre arealet til en ny hal, udviklingsmuligheder for skolen og udearealerne i dette område. Dette som en del af et helhedsperspektiv for Støvring by, skolen og fritidslivet. 

Nu kommer Sundhedshuset, og her kunne man som kommune sikre lægehusets område til børnehaven overfor, i tilfælde at de flytter med i Sundhedshuset. For en del år tilbage ønskede vi konservative ligeledes at opkøbe området fra bageren og ned af Viborgvej for at sikre udvikling af skole, hal og udearealer, som vi ej heller fik opbakning til. Men vi er nød til at fremtidssikre områderne, således vores skoler, haller og udearealer tilpasses udviklingen i byen. 

Vores håb er, at flere vil bakke op og tænke langsigtet, således vi løbende kan erhverve de nødvendige arealer, når muligheden opstår. Lad os investere i denne fremtidssikring med helhedsperspektivet i fokus, så vi skaber de rette by- og fritidsrum i Støvring.

e-max.it: your social media marketing partner