På vegne af SF-Rebild: Nicolai Abildgaard og Morten Kamstrup Mikkelsen

REBILD: Som bekendt er SF-Rebild ikke længere repræsenteret i Rebild Kommunes byråd. Det skal dog ikke forhindre os i at have både markante holdninger og stærke ønsker til den igangværende budgetproces - og valgkamp!

Med den politiske sammensætning af byrådet kan vi have en bekymring for at klima- og miljøområdet helt bliver glemt eller nedprioriteret i takt med, at serviceloftet indsnævrer den samlede politiske ønskeseddel. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man også i de sidste sene timer huske at hæve den grønne fane.

Affaldssortering, som en del af den grønne omstilling, og en sikring af vores drikkevand bør under alle omstændigheder være i fælles interesse.

Et andet anliggende, der i den grad trænger til, at komme øverst på den politiske ønskeliste, er vores børn og unge.

Det er mildest talt beskæmmende at læse, at Rebild Kommune nu er den kommune, der på landsplan bruger 3. færrest kroner pr. barn/elev i hhv. daginstitutioner og folkeskoler.

Et forhold, der er realiseret via åbenlyse nedprioriteringer af området og en fastholdelse af en ”grønthøstermodel”, der hvert år fjerner millioner af velfærdskroner fra kommunens institutioner og folkeskoler og kun gør os alle sammen fattigere.

Med Rebild Kommunes beskatningsgrundlag bør denne pinlige 3. plads ikke være fra bunden, men fra toppen.

SF-Rebild ser derfor ingen grund til ikke allerede fra næste budgetår at realisere minimumsnormeringerne i vores daginstitutioner. 

Kigger vi på vores folkeskoler, med et ønske om at investere, svarende til det nordjyske gennemsnit, skal der tilføres mere end 20 millioner kroner årligt. Vi anerkender, at dette kan være en stor mundfuld. Derfor foreslår vi i SF-Rebild, at denne investering gradvist tilføres over overslagsårene.

Nu er det børnenes tur!

e-max.it: your social media marketing partner