Af Arnt Johansen, formand for Støvring Museumsforening

STØVRING: Det er med stor glæde, at museumsforeningen, der driver Støvring Museum på den gamle højskoe, konstaterer, at politikerne i byrådet meget gerne vil bevare historien om den gamle vandmølle i Støvring. Spørgsmålet er bare, hvordan dette skal formidles.

Fra museumsforeningens side kan vi nok stille spørgsmålstegn ved, om det er en holdbar løsning, at bygge et møllehus igen, hvor det tidligere var placeret. Det vil være en kopi, man måske ikke helt kan kalde kulturhistorisk. Hvordan sikres man bl.a. mod hærværk og ødelæggelser?

Fra museumsforeningens side, er vi enige i, at der bør placeres nogle standere i området. Vi vil dog gerne være med til at gøre historien lidt mere levende. Vi kunne forestille os, at nogle flere plancher kunne placeres i museets lokaler på højskolen. Desuden vil der her kunne blive plads til at udstille nogle af de fundne genstande fra udgravningeerne her.

Museet få de ”røde” stuer stillet til rådighed, når Kulturskolen flytter deres aktiviteter over i den nye bygning ved nordenden af højskolen. Dette sker forhåbentligt til efteråret.

Så vil vi tilbyde et lokale på 28 m2 til plancher og til udstilling af de ting, der kan fortælle om vandværkets funktion og historie gennem tiden.

Vi synes derfor, at et par plancher, der kan placeres, hvor vandmøllen har været igennem flere hundrede år, og dernæst et par hundrede meter derfra en mere udførlig udstilling med flere plancher og effekter, som Nordjyllands historiske Museum har fundet i udgravningen her i foråret 2021.

Til alles orientering har Støvring Museum åbent hver lørdag formiddag, og der er altid gratis adgang til museets samlinger, der bl.a. fortæller om Støvrings historie fra bondelandsby til industriby. Der bliver også serveret kaffe og småkager tilgæsterne.

I ’’historiecaféen’’ er der et righoldigt udvalg af mapper om Støvrins historie. Der kan man så studere emner om byen og omegnen nærmere.

Skulle det vise sig, at der er interesse for at besøge udstillingerne, kan dette altid arrangeres ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner