Af Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring. Byrådskandidat liste C og formand for Rebild Kommunes kulturråd.

Udbygningen i Støvring går stærkt med nye store boligområder på østsiden af jernbanen. Mange børn skal hver dag krydse over jernbanen ved Støvring Ådale - alternativt ved Klepholmvej, men der er også en mulighed midt i mellem, nemlig ved Ny Kærvej, der fører direkte op til Hobrovej og til Bavnebakkeskolen.

Under en snak med en forælder, der boede på Rådyret, faldt der et par bemærkninger om manglende sikkerhed for børnene, når de kom til krydset mellem Ny Kærvej og Mosbæk Allé/Borups Allé. Det krævede selvfølgelig et besøg på stedet, og det jeg kunne se, var en fin ny afstribning på Ny Kærvej efter det såkaldte ’’2 minus 1’’ princip, hvor en punkteret linje indsnævrer vejen, og en tydeligt hævet flade i krydset er lavet i rød asfalt.

Umiddelbart fint … men når jeg så kiggede mod det lille vejstykke ned under jernbanen, begyndte der at sprede sig en undren. Glemte man her at tænke på skolebørnenes trafiksikre skolevej?

På strækningen ligger der kun få huse, så der kommer ikke ret meget biltrafik, men der kommer stadig en del cykler og knallerter, så man burde nok have tænkt på at afse et fortov på de 25 meter, der mangler, så skolebørnene ikke skal gå i græsrabatten eller ud på kørebanen. Måske burde man ligefrem markere en cykelbane, så skolebørnene kunne se, hvor de burde cykle.

Når skolebørnene skal passere krydset, er kørebanen meget bred, da den tunge trafik før lukningen af Ny Kærvej skulle have plads til at svinge rundt. Der har for mange år siden været et lille bed med beplantning på hjørnet. For at gøre vejen smallere for skolebørnene at krydse, så burde kantstenen flyttes frem mod Borups Allé. Det bliver hermed lettere for skolebørnene at overskue krydsningen, og samtidig vil der som forskønnelse eventuelt blive plads til et lille bed med beplantning og en fin skulptur til at pynte på dette sted.

Som et sidste forhold, så har man i krydset ændret vigepligten. Biler til og fra stationen kan i dag køre med god fart forbi det sted, hvor børnene krydser. Nogle foranstaltninger, der kunne dæmpe hastigheden - eventuelt kombineret med en skiltet hastighed på 40 km/t, ville gøre det hele mere overskueligt for skolebørnene.

Jeg ved godt, at disse tiltag vil koste kommunekassen nogle penge, men det vil være en stor støtte for de mange skolebørn, der passerer dette sted på vej mod skole. Lige nu virker det lidt som om den trafiksikre skolevej er blevet glemt på dette sted.

e-max.it: your social media marketing partner