Af Peter Hansen, gruppeformand og borgmesterkandidat, Socialdemokratiet

STØVRING: I Socialdemokratiet ønsker vi at bevare historien om Støvring Vandmølle, og det gør resten af byrådet for øvrigt også. Uenigheden opstår i forhold til, hvordan historien skal formidles. Skal den formidles på fundstedet – eller skal historien formidles på en anden måde? 

Derfor er det i min optik en fordrejning af virkeligheden, når de konservative i et læserbrev her i avisen i sidste uge skriver og konkluderer: ”Når sporene først er væk fra stedet, så er de væk!” Det passer ganske enkelt ikke, for sporene er bare et andet sted. 

I Socialdemokratiet støtter vi modellen, der peger på en formidling på fundstedet, der kombineres med en yderligere formidling på Lokalhistorisk Arkiv og Museumsforeningen gennem formidlingsstandere, billeder og konkrete fund. Vi har tillid til og tro på, at et samarbejde mellem Nordjyllands Historiske Museum, Museumsforeningen og Lokalhistorisk Arkiv kan løse denne opgave, så vi dermed får bevaret et stykke kulturhistorie i Støvring, hvilket vi ellers ikke har tradition for.

Jeg ser ikke denne model som en lukket formidlings- og oplevelsesform, som kommer de færreste til gavn, som de konservative giver udtryk for i læserbrevet, hvor de også reducerer modellen til at være en formidling på et stykke papir. Tværtimod – jeg ser modellen som en god og økonomisk ansvarlig løsning på håndteringen af de kulturhistoriske fund efter Rebild Forsynings udgravninger.

e-max.it: your social media marketing partner