Af Bjarne Jensen, Nihøjevej, Øster Hornum , 9530 Støvring

Ø. HORNUM: “Kører du en tur mod nord ad Nibevej, kommer du i den øvre del af Rebild kommune gennem en lille by som hedder Øster Hornum med godt 1000 indbyggere. Bygrænsen markeres af et byskilt. Et byskilt er en færdselstavle placeret i siden af vejen som markering af, at byzonen starter. For det meste er byskiltet overstreget med en rød linje på den ene side, der markerer, at byzonen slutter”. (Fra Wikipedia).

Sådan beskrives Øster Hornum officielt. Det stemmer blot ikke overens med de faktiske forhold. Byzonen starter ikke efter byskiltet i Øster Hornum, da Rebild Kommune ikke accepterer at alle arealer inden for byskiltet er i byzone, medens de nye udstykninger uden for byskiltet officielt kommer i byzone. Ja, det lyder ulogisk, men sådan er forholdene.

Jeg har forsøgt at få matrikel 20f på Nihøjevej overført til byzone, da matriklen i årtier har ligget inden for byskiltet, kun 150 meter fra byens centrum (Brugsen). Men det har Rebild Kommunen afvist, senest i januar 2021, med den begrundelse, at der prioriteres i udlæg af arealer i andre områder og at der ikke er tilstrækkeligt areal på baggrund af det beregnede behov, til også at udlægge dette areal (matrikel 20f ) på 0,7 ha i byzone Selvom, at arealet ligger inden for byskiltet. Er det logisk? Jeg syntes det ikke. Men måske er det kommunalpolitik på et højt plan?

e-max.it: your social media marketing partner