Nu har vi netop chancen for at sikre fantastiske fortidsminder genfundet i Støvring på Mølledamsvej og fortælle historien om en tidligere vigtig industri i hjertet af Støvring. 

Af den konservative byrådsgruppe: Jeanette Sagan, Holger Pedersen og Lene Aalestrup

STØVRING: Støvring har ikke, som mange andre byer, ret meget historiefortælling i bybilledet. Byen er i en rivende udvikling, og her er en sjælden mulighed for at kæde historien om Mølledamsvej sammen med de grønne rekreative områder og give lidt historie til både gamle og nye Støvring-borgere. 

I punktet på seneste byrådsdagsorden står der således i indledningen:

 “I forbindelse med Rebild Forsynings udgravning til et regnvandsbassin på Mølledamsvej i Støvring, er Nordjyllands Historiske Museum i gang med at foretage arkæologiske undersøgelser, hvor de har afdækket spor efter den tidligere mølleindustri på stedet. Det har givet anledning til overvejelser om en fremtidig formidling af fundet og historien bag det.” 

Forvaltningen har skitseret to scenarier

Scenarie 1 går i sin enkelthed ud på, at sætte formidlingsstandere op i området og derudover i efterfølgende beslutning, at henvise til yderligere formidling på Højskolen. 

Det er for os konservative ikke kulturhistorisk visionært. Denne model giver en lukket formidlings- og oplevelsesform som kommer de færreste til gavn.

Scenarie 2 indeholder en genopbygning af Møllehuset samt bevarelse af bygningsresterne suppleret med formidlingsstandere i området. 

Det Konservative Folkeparti ønskede en form, der er bedre integreret og et levende helhedsindtryk, der giver området og byen et stykke af den genfundne kulturhistorie på Mølledamsvej ved Mølledammen og som besluttet i scenarie 1, også i tæt samarbejde med museerne og Lokalhistorisk arkiv, samt yderligere formidling på højskolen. Det giver en helt anden helhjertet formidlings- og kulturhistorisk værdi til glæde for byens borgere. Der er fart på byens udvikling, men vi skal ikke glemme vores historie og vi skal huske at tage fortiden med ind i fremtiden.

I dagsordenspunktet er der desuden nævnt, at Møllehuset indgår i en særdeles spændende og relevant historie om et tidligt industrimiljø, som rækker tilbage til før 1268. En formidling af den tidligere vandmølle kan udstrækkes til også at formidle Støvrings historie fra landsby til stationsby.

Det var nu, vi kunne vælge en ægte og helhjertet formidling ved at samarbejde om Scenarie 2 eller en tilrettet udgave heraf, som var økonomisk opnåelig og samtidig kunne danne grundlag for en borgernær formidling af byens historie. Det havde for os været værd at forsøge at opnå. Den kulturarv der netop er kommet frem i lyset bør blive bevaret i området og ikke blot formidlet på et stykke papir. Det er på stedet, den får sin rette kulturhistoriske værdi for byen, og når sporene først er væk fra stedet, så er de væk!

Det kan Det Konservative Folkeparti ikke lægge stemmer til.

e-max.it: your social media marketing partner