Af Pia Bøgelund Ravnholt,  Mads Holm Danielsen  og Lene Aalestrup.

Kandidater til KV2021 for Det Konservative Folkeparti i Rebild

Konservative satte for nogle år siden “Pasning af egne børn” på dagsordenen, hvilket vi var meget taknemmelige for, at en stor del af byrådet bakkede op om. Tiltaget falder helt i tråd med den konservative familiepolitik - med frihed til at vælge den familiestart, der passer til den enkelte familie. 

Nogle familier ønsker en anderledes start på familieforøgelsen og muligheden for at have småbørnene hjemme i de første leveår. 

Rebild Kommune giver nu tilskud til pasning af eget barn i de første leveår. Netop friheden til selv at vælge, er helt afgørende for Det Konservative Folkeparti. Men samtidig er det også med til at lette presset på kommunens institutioner, hvor vi endnu engang er udfordret på plads. 

Endnu en ny institution er på vej i Støvring, og de først midler er afsat hertil. 

Vi glæder os over stigende børnetal, men må endnu engang minde om, at det betaler sig at være på forkant og komme ud over rampen i tide. Svinget har været et godt sted af samle næste gruppe af børn og flytte dem samlet, både til Rådyrets børnehave og til Klepholm børnehaven. Ved Kronhjorten var det fra Doktorvænget. Nu kræver det en god plan for den kommende institution, der skal vedtages. 

Prognoserne for børnetallet er konstant i fokus og bliver set på med kritiske øjne, da de gennem mange år, aldrig rigtig har holdt stik, på trods af ekstraordinære fremskrivninger her i kommunen. 

Som politiker kan dette føles frustrerende og utrygt i de beslutninger vi skal træffe, men det er desværre de vilkår, vi arbejder under. Derfor er det nødvendigt, at vi i langt højere grad er lydhøre og igangsætter et tættere samspil med institutionerne og bestyrelserne herom. Vi er heldige at være en kommune med mange skønne børnefamilier og flere kommer til, men vi skal være klar til de ting, der følger med. Institutioner, skoler og ikke mindst fritidslivets faciliteter - lige fra kultur til idrætsliv, skal modsvare behovene og her er byens grønne oaser ligeledes vigtige at indtænke heri. 

Vi skal som kommune understøtte de sunde vigtige fritidsinteresserer og skabe de nødvendige rammer i tide.

 

e-max.it: your social media marketing partner