Torsten Topbjerg, Formand for Radikale Venstre i Rebild Kommune og bosiddende i Støvring by

 

Tak til bestyrelsen for Støvring Sørup for at give svar på mit læserbrev af 17. marts. Det er altid godt med dialog og sparring. Specielt når man har de bedste intentioner som jeg jo ved, at I har i lokalrådet.

Hvis jeg vælger at se bort fra den indledningsvise forundring i jeres svar, så er vi jo langt hen ad vejen enige om, hvilket super potentiale vort lokalråd for Støvring og Sørup har. Jeg kan nemlig kun nikke ja til jeres opsummering af både udfordringer, men også muligheder, I har i jeres svar.

Dybest set synes jeg jo, at det er ærgerligt, at flere ikke kender til hvad for en størrelse lokalrådet er. Det er en unik størrelse som netop kan være bindeleddet mellem borgere, lokale ildsjæle, foreninger og så forvaltningen og det lokalpolitiske på den anden side. Lokalrådet kan netop give vores lokale borgere en fælles stemme, ift. hvad retning vi synes Støvring og Sørup skal tage ift. de beslutninger, som kommunens forvaltning og byråd skal tage på vores vegne. Pointen er bare, at der skal være nogen at gå i dialog med løbende omkring dette og ikke kun lejlighedsvis, når noget kunne se ud til at gå galt. Når man ved at nogen lytter fra forvaltning og politisk hold, så skal borgerne nok komme på banen af sig selv.

Derfor var min konkrete opfordring også, at Støvring Sørup lokalråd formaliserede denne dialog med annoncerede fællesmøder. Jeg er ret så sikker på, at de lokale foreninger, borgere og ildsjæle så nok skal deltage af sig selv så. Det er i hvert fald dette som man gør hos andre af lokalrådene i kommune med succes. Jeg synes, at det siger sig lidt selv, at en bestyrelse på fem i et lokalråd for næsten 9.000 borger ikke i sig selv kan repræsentere alle de holdninger og meninger, der er for lokalsamfundet. I bliver dem, som kan hjælpe med dialogen, og det er en enorm vigtig opgave I påtager jer her. Respekt omkring det arbejde, som er stort og vigtigt for os lokalt.

Det er kun rimeligt, at kommunens forvaltning spiller en aktiv rolle ift at holde jer i bestyrelsen orienteret omkring lokale initiativer og forhold fra deres side. Herunder det arbejde der pågår omkring lokalplaner, vejarbejde mv. Hvis dette halter i dag, så må det gøres bedre. Det må de lokal valgte byrådspolitikere om ikke andet, kunne tage op som noget der skal gøres bedre. I skal jo have viden for at kunne sætte noget på, som en sag der skal i dialog.

Jeg havde selv set frem til lokalrådets generalforsamling den 6. april. Jeg kan godt forstå, at I helst vil afholde mødet fysisk. Jeg tror desværre at Corona’en, nok sætter sine spor selvom vi gudskelov snart kan se frem til at de fleste er vaccineret. Det bliver nok ikke helt som før med det samme. Så måske skulle man overveje at tilføje en online dimension til mødeformen uanset. Jeg ved at Blenstrup lokalråd f.eks. netop har afholdt deres generalforsamling som ren online med 24 deltager. For en by med lidt over 550 indbygger plus opland, er dette meget pænt. Jeg tror selv, at det er vigtigt at man altid arbejde med at finde formen som er bedst til at fremme samarbejde og dialog. Uanset Corona eller andet. 

Jeg vil se frem til generalforsamlingen efter sommeren og vil håbe, at der deltager mange lokale i mødet her. Lokalrådet for Støvring og Sørup, har en vigtig rolle at spille i den fantastiske positive udvikling, som vores dejlige lokalsamfund oplever i disse år. For både at finde løsninger på de udfordringer vores vækst også giver, men også bare generelt for at fremme dialogen lokalt, så vi finder de gode løsninger inden det er akut. Og det kan aldrig være dårligt at have denne tilgang.

e-max.it: your social media marketing partner