Af Peter Hansen, gruppeformand og borgmester-kandidat, Socialdemokratiet, Sætervej 19, 9520 Skørping

I øjeblikket er et byggeprojekt på Krogsvej i Skørping under politisk behandling, og efter høringsfasen er der indkommet 10 høringssvar. Hovedparten af disse høringssvar kommer fra borgere, der er direkte naboer til det kommende projekt. Det er høringssvar fra borgere på Krogsvej, Frugthaven, Skovlyst og Mølleparken, og bekymringerne retter sig særligt mod bygningshøjden og fortætningen af området tæt op mod skoven.

Det gør indtryk på mig at læse så mange høringssvar, der så entydigt peger i én retning, fra borgere, der bliver direkte berørt af projektet. Men det gør åbenbart ikke indtryk i Teknik- og Miljøudvalget, hvor sagen netop er blevet behandlet. Her var det kun Socialdemokratiet, der stemte mod indstillingen, mens resten af udvalget ønsker at gennemføre projektet på trods af de mange protester.

Man kan med rette spørge, hvor er lydhørheden henne hos politikerne? Og det efterlader et billede af noget, som vi desværre ofte tidligere har set. Der bliver taget udstrakt hensyn til investor og bygherre, mens de berørte bliver spist af med en høringsrunde, der ingen reel betydning har. Det vil vi i Socialdemokratiet lave om på. Når vi udvikler vores byer, vil vi arbejde for reel borgerinddragelse og lytte til de folk, der bor der i forvejen. Det er byudvikling med omtanke, der kan sikre en bedre balance i interesserne mellem investor, bygherre og de berørte borgere.

Jeg vil håbe for Krogsvej og borgerne i området, at denne socialdemokratiske tilgang vil brede sig i byrådet, inden den endelige beslutning bliver taget. 

e-max.it: your social media marketing partner