Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring.

Byrådskandidat liste C og formand 

for Rebild Kommunes Kulturråd.

Rebild Kommune er en foreningskommune. Ser man på listen af foreninger i kommunen, så kommer man hurtigt over de 125 foreninger inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet.

Der er cirka 100 foreninger, der får kommunalt tilskud, og selv om den enkelte person godt kan være med flere steder, så er det alligevel imponerende med 14.000 medlemmer i kommunens foreninger.

De mange foreninger består kun fordi, der er rigtig mange frivillige, der bruger timer, på at få det praktiske til at fungere. Det økonomiske er en vigtig del at få til at hænge sammen - ikke kun til den daglige drift, men også til at udvikle og forny foreningen.

Gennem mit frivillige arbejde i Rebild Kommunes Kulturråd har jeg været i dialog med en del foreninger og enkeltpersoner om de muligheder, der er for at få støtte til kultur- og fritidsaktiviteter. Der er her tre umiddelbare muligheder:

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et tilskud, som kan fungere som startkapital som supplerende tilskud fra andre puljer og fonde. Der er blandt andet givet støtte til Skørping Marionetteater og Østhimmerlands Folkeuniversitet.

Kulturrådets pulje til kulturelle aktiviteter, der blandt andet støtter, hvis man som eksempelvis musikarrangør, amatørteatergruppe, kunstforening eller andre har et ønske om at fremme kulturlivet. Der er blandt andet givet støtte til Rebild Musikforening, STUBhuset, Ord i Nord, flere lokale forfattere og Aarestrup Borgerforening.

Fritidsrådets udviklingspulje har som formål at støtte nye tiltag inden for fritidsområdet. Det kan eksempelvis være idrætsforeninger, haller, aftenskoler og fritidsforeninger, der har ideer til nye tiltag i deres forening. I de sidste år er givet støtte til projekter fra blandet andet Bælum Hallen, Støvring Håndbold, Det Danske Spejderkorps i Støvring og Gymnastikforeningen Sirenerne.

I en del tilfælde vil det kun kræve, at foreningen udfylder et ansøgningsskema, og så får foreningen forhåbentligt støtte til et nyt udviklende projekt til glæde for medlemmerne, eller muligheden for at give andre en kulturel oplevelse.

Mulighederne er der for støtte til en del af kultur- og fritidslivet, og jeg håber, at mange vil prøve at få andel i de midler, som kommunen stiller til rådighed. Vi kan nemlig ikke undvære fritids- og kulturlivet.

e-max.it: your social media marketing partner