Lene Aalestrup. Formand Sundhedsudvalget. Børne og Familie udvalgsmedlem. Konservative i Rebild

At blive berørt af, hvordan forældre, personale og pårørende deltog i høringssvar, opringning, mails og dialog, det kan selv en politiker ikke sige sig fri for. Heller ikke  i sidste uge da Læringscenter Himmerland var på Børne og Familieudvalgets dagsorden. Børn med forskellige handicaps, hvor familierne skal finde ekstra ressourcer frem dagligt for at få en hverdag til at fungere, gør utrolig stort indtryk. 

Når vi som politikere skal træffe større beslutninger, der kan ændre børnenes hverdag i lagt højrere grad, end hos de fleste, så skal det gøres med omtanke. I Børne og Familieudvalget fik vi en god drøftelse af sagen, hvor respekten og omtanken for barnets tarv og familien var i fokus hele vejen rundt. Derfor var et også et enigt udvalg, der besluttede at Lærlingscenter Himmerland forbliver i Skibsted, samlet i den nuværende form. 

At have et konstruktivt samarbejde, hvor tingene drøftes ordentligt sammen politisk, og med borgerne samt skolebestyrelser, er præcis den måde, vi sikrer de rette løsninger og beslutninger. Dette samarbejde har jeg oplevet i flere større sager her i år 2021, f.eks. på ældreområdet i Sundhedsudvalget, hvor vi hvert eneste år er udfordret økonomisk, men da det omhandler vores ældre borgere, som fortjener den største respekt, skal der mange ordentlige og omhyggelige processer og beslutninger til.

Timerne i døgnet kan til tider føles for få hertil, men vigtigst af alt er ønsket om at finde de gode fælles løsninger i gensidig respekt og med fokus på borgerne, på tværs af partier. Det er netop det, der gør lokalpolitikken stærk og det vil jeg gerne takke mine gode byrådskollegaer for at bidrage til. 

Måden vi sammen forsøger at løse udfordringerne, uanset partifarve og udvalg, det samler og gør vores kommune stærkere. Lad os fastholde denne gode vej sammen, hvor den vigtige dialog med borgerne og hinanden er med til at skabe de gode beslutninger, altid med fokus på bolden, til glæde og gavn for Rebild kommune.

 

e-max.it: your social media marketing partner