Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

REBILD: Det kan man spørge om, som almindelig borger,  når der i de to seneste læserbreve  i Midthimmerlands Folkeblad i 2020 sættes større pris på FN’s mål og miljøet end velfærd her i vores kommune. Og at der er kamp om, hvilke partier der kan komme først med FN’s 17 Verdensmål.

Er det nu ikke bedre at blive nede ved jorden og trække vejret endnu engang, frem for at kaste sig ud på det dybe vand, hvor der er langt til bunden? Bare fordi der var en svensk psykisk skolepige, der kunne fordreje hovedet på  hele verdens  stats- og regeringsledere. Det har åbenbart også smittet  nogle af vore lokalpolitikere i Rebild Kommune. 

Selvfølgelig skal vi passe på vores miljø, men hvad med at få vores vandløb og søer renset op, og få styr på vores spildevand først, hvor der som bekendt løber meget urenset spildevand  ud, og ikke vove sig ud på det dybe vand? Her i vores lille Danmark kan vi ikke gøre ret meget ved Verdensmålene og CO2-udledningen, når resten af verden ikke vil bidrage med det store.

Det er nok bedst at feje for egen dør først!

Det er som om, at nogle kommunalpolitikere i Rebild Kommune, tror de kan redde hele verden og bruge en masse ressourcer og penge på klimadebatten. For at i den tro, at være foregangskommune istedet for at fokusere på vores velfærd. Der er der meget at tage fat på med den tilvækst, der er til vores kommune, med nye tilflyttere. Der kommer til at mangle børnehaver og skoler og ikke mindst til  ældreplejen i kraft af,  at der bliver  flere ældre og på handicapområdet bliver der også flere. 

Hvad vil man gøre ved vores veje og fortove som mange steder er i en dårlig forfatning? Ja, rent ud sagt ikke venlig for ældre borgere, der er nødsaget til at bruge rollator for at gå på indkøb i de få butikker, der er til rådighed,  fordi handelslivet forlængst  er blevet ødelagt, fordi dem, der planlægger, ikke tænker sig om. På vores hovedgade blev der bygget højhuse helt ud til kanstenen, hvor der før var butikker. Nu tror man, at man kan etablere nogle i Jernbanegade. Men nu er det bare for sent, fordi den er ikke attraktivt nok til at tiltrække nye. Der var en, der sagde til mig en dag, at der mangler specialbutikker, selv om der er tomme butikslokaler rundt om. Byen kan ikke leve af to genbrugsbutikker. 

 

e-max.it: your social media marketing partner