Af Poul Overgaard Pedersen,
Bavnebakken 77, Støvring.

Med interesse læser jeg den ”lokale kronikør” - Karl Andersens indlæg her i bladet. Han peger gerne på væsentlige problemstillinger i lokalsamfundet og som oftest er jeg enig med ham. Senest omtaler han lokalpolitikernes reklamefremstød og deres høje tanker om den forestående kommuneplan. 

Det kan såmænd være godt nok med høje idealer hos politikerne hvis ikke det var fordi de  ofte blokerer for interessen for de ”nære ting”. Således skal den nye bydel (t)Å(ge)dalen! 

Ifølge borgmesteren  tiltrække børnefamilier, hvorfor der opføres store børnehaver. Skolebørnene henvises til de bestående skoler, hvorfor der p.t. er en større udvidelse af den i forvejen indeklemte Bavnebakkeskole  i fuld gang. Byggepladsen er meget lille og kaotisk, hvilket har medført, at stamvejen til Bavnebakken er delvis inddraget til byggeplads. Det har ofte betydet hel eller delvis spærring for kørende adgang, og børnene har måttet færdes under aldeles utrygge forhold. 

Det er ikke godt nok - specielt ikke når den nye bydel bliver på 4.000-5.000 indbyggere  afhængigt af byggehøjde og -tæthed og dermed grundlag for en ny skole.  Samtidig henviser man børnene til på, skolevejen at skulle krydse jernbane og en stærkt trafikeret Hobrovej hvorfor det må forudses at der vil ske omfattende ”bilaflevering”. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Når vi taler om byplanen for den bydel, har man så vidt jeg er underrettet planlagt et 5.200 kvm stort sundhedshus i 5 etager  indeholdende en lang række kliniker  for byens lægehuse m.v. Har man mon undersøgt, om de vil flytte? Men når bydelen skal  beboes af børnefamilierne, må det jo så betyde, at vi i ældregenerationen fortsat vil være henvist til den vestlige bydel og skal krydse de samme trafiklinier som børnene. Det er aldeles misforstået.

Apropos Bavnebakken så er belægningen på fortove og kørebaner i en sørgelig forfatning. Mig bekendt er der kun foretaget en slidlagsbelægning  siden anlæggelsen i slutningen af 1960`erne. Mon ikke det var tiden at finde plads på budgettet til en renovering a`la den som hovedstien er gennemgået, og er det ikke snart tiden til at få belagt stien mellem Grangården og Rema 1000? Ved Rema’s indvielse påtalte jeg jordvejens tilstand for borgmesteren, der ville ”se på sagen”. Senere har jeg påtalt de elendige forhold og foreslået en asfaltbelagt rampe og en trappe med ”æseltrin” (lav stigning og bred grund), og det kan vel ikke vælte budgettet at pynte lidt på den ca. 50 m lange vanskeligt fremkommelige jordvej. Hvis man skaber forbindelse til hovedstien med en forhøjet og markeret fodgængerovergang, får man samtidig en hastighedsdæmpende foranstaltning. Det vil være praktisk.

 

e-max.it: your social media marketing partner