Af Jeanette Sagan, Holger Pedersen og Lene Aalestrup,  De Konservative i Rebild

Konservative har altid haft særligt fokus på de frivillige i vores mange byer i kommunen. Vi finder det vigtigt, at bakke op om de lokale ildsjæle, der hver dag kæmper for forskønnelse af deres byer. De udfører en yderst værdsat indsats for alle borgere i kommunen. Det fortjener meget stor anerkendelse og ros, fordi det skaber positiv omtale af vores byer, og dermed vores kommune.

Det er Konservatives  opfattelse, at Rebild kommune har stor fordel af, at gæster i kommunen oplever smukke og imødekommende byer, hvor man har lyst til at komme på besøg, eller ligefrem at tage længere ophold.

Så langt kan vi ikke altid nå alene med kommunale budgetter, og derfor fandt vi det meget vigtigt, at skabe mulighed for at supplere de lokale ildsjæles arbejde med midler til særlige indsatser i deres byer.

Vi modtager løbende signaler fra byer om, at de ønsker forskønnelse af gadekær og sø-arealer, så man kan skabe hyggelige såkaldte grønne oaser i sin by, og den indsats får nu sin egen ekstra pulje. 

Konservative fik stor opbakning til at få indsatsen med i budgettet, omend først i 2022, men vi finder det positivt, at der allerede nu opleves, at ansøgninger kommer ind til den ekstra pulje på 700.000 kr. til formålet. 

Det betyder, at budgetforslaget var relevant, og det glæder den Konservative byrådsgruppe, at kunne imødekomme den forventning rundt om i byerne. 

Vi ser meget frem til de fine resultater, som vil dukke op rundt om i vores lokalsamfund.

 

e-max.it: your social media marketing partner