Af Peter Hansen, Sætervej 19, 9520 Skørping

Gruppeformand, Socialdemokratiet i Rebild Kommune

Jeg er en varm fortaler for dialog og inddragelse, og derfor bifalder jeg også alle de gode initiativer og samarbejder, der finder sted i alle de gode byer og landsbyer rundt om i hele Rebild kommune. Det gælder selvfølgelig også samarbejdet med lokalrådet i Støvring/Sørup.

Det har jeg ikke anfægtet, som Lene Aalestrup skriver i sidste uges læserbrev. Men jeg har nok ikke udtrykt mig tydeligt nok, så jeg prøver lige igen. Jeg har rejst en kritik af, at initiativet fokuserer på lokale politikere, og her kunne jeg ønske mig, at det sigtede bredere til at omfatte alle politikere i vores byråd. Eller sagt med andre ord, så vil jeg gerne være med i et samarbejde med lokalrådet i Støvring/Sørup, selv om jeg bor i Skørping. 

Derfor vil jeg opfordre til, at der bliver inviteret bredt til alle politikere. Det vil være et godt signal, der på den lange bane kan være med til, at vi involverer os bredt og ikke bliver reduceret til sognerådspolitikere, der kun interesserer os for det sted, vi selv bor. Det var dét, jeg anfægtede - og ikke det konstruktive samarbejde, og derfor støttede jeg også på det seneste byrådsmøde C-gruppens forslag om øget dialog med detailhandelsbranchen i hele Rebild Kommune.

e-max.it: your social media marketing partner