Af Anna Oosterhof (V).

På det seneste byrådsmøde blev der sat retning for de kommende års fysiske udvikling for Rebild kommune. 

Formålet er enkelt: Vi skal sikre, at de rigtige varer er på hylden i en tid, hvor vi oplever stor tilflytning af nye borgere og stor interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere sig langs med motorvejen.

Beregninger viser, at der alene i Støvring bliver mangel på 43 ha. boligareal for at imødekomme den forventede efterspørgsel de næste 12 år. Derfor havde vi tidligere i Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at vi som udgangspunkt ville arbejde for, at nye arealer overvejende bør placeres der, hvor efterspørgslen er størst, samtidigt med at det skal være muligt at bygge hus i Bælum, Blenstrup, Ravnkilde, Nørager, Sørup, Suldrup eller Øster Hornum. En god balance. 

For at holde gang i væksten valgte jeg derfor at fokusere på, at vi også i de kommende år kontinuerligt kan levere den efterspurgte vare, i primært Skørping og Støvring og sekundært i de mindre samfund, hvor især Øster Hornum har en attraktiv beliggenhed for nybyggere. 

På under to år er der snart meldt udsolgt på byens nyeste udstykning ”Cirkelslaget”, og vi lægger derfor op til, at der fremadrettet arbejdes med etape 2.  

Nu har vi sat de overordnede pejlemærker for fremtiden. I den kommende tid arbejdes der på at få alle ønsker sat sammen i en revideret kommuneplan for 2021-2029, som skal politisk behandles - herunder en høring, hvor jeg håber der kommer mange konstruktive reaktioner.

e-max.it: your social media marketing partner