Lene Aalestrup, Støvring (C)

At skabe et godt og konstruktivt samarbejde med lokalrådet i Støvring/Sørup som ligeledes er at finde i andre byer rundt om i kommunen og som vi selv har været med til at beslutte etableret i byrådet, ser jeg som en styrkelse. Du har aldrig anfægtet dette samarbejde lokalt i de mange år, det har været en naturlig del af andre byer rundt om i Rebild, men gør det nu hvor det samme ønskes i Støvring/Sørup og derved er med til at styrke kommunen yderligere samlet set, via et øget fælles lokalt engagement. Jeg tager gerne konstruktiv kritik, for det er altid risiko ved at tage initiativ, med sigte på at ændre noget, fremfor ikke at gøre noget! 

Måske det i bedste fald kan gøre en positiv forskel for Rebild og ligeledes for et stærkere samarbejde lokalt, som oplevelsen er fra andre skønne byer her i kommunen. Uanset så går jeg konstruktivt ind heri, med ønsket om at gøre noget der kan bidrage positivt til fællesskabet og udviklingen via den gode dialog. 

C-gruppen har ligeledes sat et punkt på næste byrådsdagsorden, hvor vi ønsker et stærkere og mere formaliseret inddragende samarbejde lokalt, der i bedste fald kan styrke Rebild samlet set, til glæde for borgere, handels-liv og det lokale engagement.

e-max.it: your social media marketing partner