Af Peter Hansen, Sætervej 19, 9520 Skørping. Gruppeformand Socialdemokratiet i Rebild Kommune

Det er et rigtig godt initiativ med et tættere samarbejde mellem lokalråd, erhverv og byrådsmedlemmer i Støvring, som Pia Bøgelund Ravnholt og Lene Aalestrup giver udtryk for i Folkebladet den 4. november. 

Men... det er et initiativ i den forkerte retning. Det er et initiativ, der styrker tænkningen om byernes og landsbyernes kamp mod hinanden, og det har vi ikke brug for. Det opretholder den gamle sognerådspolitik. Vi har brug for samarbejde på tværs af alle områder - og det er sat i yderligere perspektiv under disse Corona-tider, hvor størstedelen af Nordjylland er lukket ned.

Jeg har boet i København, Ribe, Sydslesvig, Grønland og Himmerland. På sidste destination 32 år i Støvring og knap 4 år i Skørping. Jeg har gennem årene arbejdet i Støvring, Suldrup. Sønderup, Kirketerp og Skørping. Siden 2018 har jeg været byrådspolitiker for Socialdemokratiet, og jeg ser det som min fornemste opgave at varetage hele kommunes interesser - og ikke kun at stikke næsen ned i det sted, hvor jeg selv bor.

Derfor vil min opfordring være som i tidligere læserbreve fra den socialdemokratiske gruppe: Vi har brug for en “Ny start”, hvor vi rykker sammen og hjælper og støtter hinanden på tværs af kommunen. Der er brug for en ny tænkning, der hiver os op af grøfterne og får os til at samarbejde, så vi får en sammenhængskraft i Rebild kommune. Den nuværende indsats i Nordjylland i forhold til Corona er et glimrende eksempel på dette. Lad os lære af det - og lad os folde det ud i Rebild kommune.

e-max.it: your social media marketing partner