Som et af de få steder i Danmark skal der være et egentligt menighedsrådsvalg i Øster Hornum. Det afholdes tirsdag den 17 november.

Af Karsten Hansen, Hovhedevej 3, 9530 Støvring

Valget er udløst af flere grunde. Først og fremmest af det faktum, at sognet (igen) skal i gang med at vælge ny præst. Netop et præstevalg er et af de steder, hvor menighedsrådet for alvor kan gøre en forskel for sognets liv og aktiviteter. 

Ved valgforsamlingen 15. september, hvor der blev opstillet en liste som kunne udgøre det kommende menighedsråd, var det endnu ikke offentliggjort, at sognepræst Kenneth Berg var kaldet til Løkken-Furreby sogn. Meddelelsen om Kenneths opsigelse og fraflytning skabte ny interesse for arbejdet i menighedsrådet, og var afgørende for at en gruppe sognebørn valgte at opstille en liste og derved udløse valget. Stemmesedlens liste 2 er med andre ord ikke en protestliste, vendt mod den på valgforsamlingen valgte liste. Listen skal ses som en styrkelse af det kommende menighedsråd og dermed en styrkelse af sognets arbejde i de næste fire år.

Det nye menighedsråd skal stå på det stærkest mulige fundament overfor de mange arbejdsopgaver som venter. Det stærkeste fundament er et egentligt demokrati, hvor der afholdes egentlige valg. Det har vi en lang og stærk tradition for i Øster Hornum, og fastholdelsen af demokratiet er i sig selv en grund til at afholde valget. Der er kun 18 menighedsråd, repræsenterende 21 sogne, som afholder egentligt valg i 2020. Det er ca. 1% af landets 1.634 menighedsråd. Nogle steder afspejler det kommende valg en dyb uenighed i sognet - andre steder vejer fastholdelsen af demokratiet i sin stærkeste form tungt i forklaringen. Den nye form for valghandling er lagt til rette af kirkeministeriet som en konsekvens af, at det i mange år - i rigtig mange sogne - har været vanskeligt at finde kandidater og opstille lister. De 99% af sognene, som har valgt nyt menighedsråd på valgforsamlingen 15. september, får uden tvivl gode og velfungerende råd - men de taber en del af en demokratisk institution, som har bestået i 100 år. 

Ved tidligere menighedsrådsvalg har Øster Hornum sogn udmærket sig ved meget stor valgdeltagelse. Op mod 25% af sognets stemmeberettigede har ved tidligere valg brugt stemmesedlen. Det lyder vel ikke af meget - men er tæt på Danmarksrekord. 

Det kan vi gøre igen. 

Alle stemmeberettigede kender nok mindst en af de opstillede kandidater, og det at stemme er i bund og grund at støtte det kommende menighedsråd på bedst mulig måde - uanset hvem af de opstillede, man vælger at give sin stemme til. Sammen kan vi holde den demokratiske fane højt og sætte det stærkeste hold til alle de mange opgaver som venter.

Valgkort er udsendt elektronisk og findes i din e-boks - man skal selv skrive det ud og medbringe det til Øster Hornum sognehus. Husk godt humør og mundbind.

e-max.it: your social media marketing partner