Hvad tænker politikerne på?

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

Man kan sommetider undre  sig over, hvad det er der forgår, når byrødderne samles til deres møder.

Hvorfor nu nedlægge de eksisterende plejehjemspladser? Er det fordi de private, der vil bygge friplejehjem, stikker penge under bordet til politikere og embedsmænd? 

Sundhedsudvalget i Rebild Kommune  er pålagt at arbejde med kapaciteten rundt om på  ældrecentrene. Hvorfor så starte en massakre ved at lukke flere ældrecentere?

Var det nu ikke bedre at renovere og modernisere de eksiterende plejeboliger og øge livskvaliteten for beboerne? Hvorfor nu ikke udvikle i stedet for at afvikle det, som er der? I gamle dage  på Mastuplund Ældrecenter var der en lille urtehave med forskellige grøntsager og en hønsegård, hvor der var kaniner - til stor glæde for de ældre, som fik lidt adspredelse i hverdagen ved at passe dem.

Hele ledelsesstrukturen  bør laves om for at tage sig ordenligt af beboerne og de ansatte. Nu er tiden kommet til at se på det administrative, for at give de ansatte mere tid til beboerne og at lederen skal ikke lave det administrative arbejde,  men være mere synlig blandt beboerne og ikke sidde bag ved computerskærmen - det vil give en helt anden livskvalitet for beboerne og de ansatte.

Så kære kommunalpolitikere og embedsmænd; tænk jer nu godt om, få nu moderniseret de gamle plejeboliger frem for at bygge nyt for lade de gamle stå tomme.

Mystikken breder sig i Rebild Kommune!

Forgår der ulovligheder i vores kommune? Er der en korruptionssag på vej?

Der er skabt mistanke om  et kommunalt grundsalg i 2018. Der er tre personer involveret -  to kommunalt ansatte og køberen i salget. Ifølge Nordjyske er de bekendt med identiteten på de tre involverede, men da det er nedlagt navneforbud, kommer det  ikke frem hvem de involverede er. De to fra kommunen er sigtet for misbrug af deres stilling og mandatsvig, og køberen af grunden er sigtet for medvirken til mandatsvig, fordi køberen fik fingre i den kommunale grund til en pris, der var under markedsprisen. Kommunen - og skatteyderne - er blevet snydt for den fulde indtægt, og køberen har haft en ulovlig gevinst.

Vi som borgere i Rebild kommune har ret til at få at vide, om der er lavet fikumdik og fiflet med grundsalget og om det er gået ud over kommunens pengekasse og borgernes penge og om kommunes egne ansatte, som er ansat for at varetage  borgernes interesser?

Nu bliver en gammel vision bragt til live igen?

For flere år siden blev der fremlagt en vision  om handelslivet  i og  omkring Støvring med henblik på at få et mere sammenhængende butiksliv. Men hvad er der sket? Den vision, der i sin tid blev lavet for at styrke handelslivet, er blevet en fuser, der er ikke sket det mindste, byen er blevet ødelagt - det er bare en, man kører igennem. Butikkerne på bytorvet vender helt forkert, der er ingen udefra der ser dem.

Nu vil man forsøge at få et tættere samarbejde mellem erhverv, byrådsmedlemmer og lokalråd med henblik på at få sammensat en møderække  og endnu en kaffeklub, hvor der overhovedet intet sker. Hvad blev der af paragraf 17, stk. 4-udvalget? Et udvalg, der skulle komme med indput og gode ideer til de folkevalgte og  byplanlæggere, som så skulle udvikle byerne rundt om i kommunen.

Igennem flere år er talt om byfornyelser, men der er ikke sket noget endnu, og hvad skal der blive af alle de tomme lokaler, der er rundt omkring?

e-max.it: your social media marketing partner