Af Det Konservative Folkeparti i Rebild: Jeanette B. Sagan, Mads H. Danielsen og Lene S. Aalestrup

REBILD: Konservative satte sammen med Venstre et punkt på dagsordenen omkring Støvrings infrastruktur for nogle måneder siden. C og V var enige om, at sætte fokus på udfordringerne, også udfra paragraf 17, stk. 4 udvalgets drøftelser om ringvej på Vestre Primærvej, samt en bedre trafiksikring og flow igennem byen. 

Alle kan ved selvsyn se de udfordringer, der er nu, og med et øget indbyggertal, kræver det en visionær løsning her og nu, men også en løsning, der rækker langt ud i fremtiden. 

Den Konservative gruppe har blandt andet et ønske, om at slå et slag for en ek-stra højresvingsbane ved rundkørslen ved Støvring Nord, hvor borgerne fra Ådalene skal flettes sammen med bilister, der kommer fra Hobrovej og skal ud af byen mod nord ved Shell.

 Vi foreslår, at der laves en højresvingsbane ved rundkørslen, så alle fra øst kører mod nord ad Hobrovej i en bane for sig og laver en sammenfletning længere ude ad Hobrovej. Det vil lette morgentrafikken og derved give et bedre flow mod Aalborg. 

Derudover skal vi have skabt større fokus på udfordringerne fra Støvring Syd til Aalborg, hvor Svenstruptilkørslen skaber udfordringer på motorvejen og desværre alt for mange uheld i morgentrafikken. 

Vores trafiksikkerhed og infrastruktur trænger til en grundig “omgang” både i Støvring Syd og Nord. Vi skal sikre et godt vejnet i kommunens største by, der forsat udvikles. 

Der er allerede gode planer med Ny Nibevej og trafiksikring i Syd, men vigtigt vi kommer udover rampen og sikrer et helhedsperspektiv, således vi ikke laver hovsaløsninger, der gør at, vi ikke prioriterer den korrekte langsigtede løsning til gavn for byens borgere, udvikling og trafiksikkerhed.

 

e-max.it: your social media marketing partner