Konservative i Rebild, Lene Aalestrup, Støvring

Støvring er i udvikling, og der er i denne tid fokus på lokalplaner, som kan udfordre vores butiksliv, set med Konservative briller. 

For en del år tilbage, da Anny Winther var borgmester, blev der i byrådet vedtaget en vision om at samle butikslivet, da samtlige eksperter anbefalede dette, for at tiltrække specialbutikkerne. Ved at samle butikkerne skabes en synergi, der udvikler handelslivet og skaber aktivitet samlet set. Nu står vi overfor en plan, hvor der er tiltænkt en dagligvarebutik i Støvring Syd. Dette kan udfordre det samlede handelsliv i Støvring og også Skørping. 

Vi skal lytte til eksperterne og sikre en fortsat god udvikling, der også tilgodeser specialbutikkerne. Butikkerne er i forvejen udfordret i en svær Covid-19-tid, hvor nethandlen stiger i raketfart.

Her skal vi ikke politisk være med til at udvande mulighederne for et sundt handelsliv i Støvring og Skørping. Derfor mener vi, det er vigtigt, at holde fokus på den vision vi i sin tid lavede for at styrke handels-livet i Jernbanegade og alt det der er omkring. Vi skal være tro mod den plan, der de seneste år er lykkes, og har skabt et udviklende butiksliv i og omkring Jernbanegade, og ikke lade os friste af, at det kunne være rart at sprede handlen og lægge dagligvarebutikker i yderområderne.

Vi skal ikke medvirke til at skabe butiksdød - hverken i Skørping eller Støvring - da det vil være katastrofalt for byerne, hvor der kæmpes for at holde butikkerne i live.

Lad os stå sammen og være tro mod den tidligere plan til gavn og glæde for både Støvring og Skørping, så vi sikrer et sundt handels-
liv og handelsgader, der summer af liv. Lad os investere i planerne fra paragraf 17, stk. 4-udvalget, hvor vi fandt gode løsninger med en fornyet og forskønnet Jernbanegade, en bypark ved Solvang og et torv, der i langt større grad skal skabe en torvestemning. 

Støvring er under rivende udvikling, og vi skal bakke op og sikre en bedre sammenhængskraft og styrkelse heraf. Dette gør vi ved at fastholde fokus på det, vi har sat igang, nemlig at investere i vores by- og handelsliv, i tæt samarbejde med vores vigtige erhvervsliv.

Lene Aalestrup

e-max.it: your social media marketing partner