Det Konservative Folkeparti, Jeanette Sagan og Lene Aalestrup

Danmark er et land med stærke foreningstraditioner og med en kultur for en naturligt voksende rigdom af frivillige kræfter med stort fokus på at indgå i frivilligt arbejde. Det skaber gode sociale netværk og relationer, som igen giver gode oplevelser og venskaber for livet. Sundhedsrapporter viser på stribe, at frivilligheden skaber metal sundhed, fysisk sundhed og får flere ud af ensomheden. Dette dokumenteres, uanset om man undersøger frivillige i idræts-, kultur- eller foreningsverdenen, samt frivillige inden for organisationer som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen, Hjerte-, Diabetesforeningen eller de frivillige i andre råd og nævn.

De frivillige organisationer og foreninger i Rebild kommune efterspørger, hvad mange andre kommuner allerede har gjort og vi bør følge de frivilliges egen anbefaling, fordi det viser sig, at være givet godt ud.

Vi burde sikre rammerne til et frivilligcenter for vores borgere, fordi det giver mening i en kommune, der kalder sig en kommune med fokus på sundhed.

Sådanne rammer øger mulighederne for samskabelse, fællesskab og sparring på tværs af patientorganisationer og foreninger. Det skaber merværdi på den samme måde, som erhvervsvirksomheder kan opnå ved at drive deres virsomheder i et kontorfællesskab. Det kan skabe værdier, som ikke kan opgøres eller opnåes ved forebyggende tiltag eller økonomi, men det kan øge kendskabet til hinandens målgrupper og åbne mulighed for at få øje på tilbud, der kunne gøre gavn for andre medborgeres mentale eller fysiske sundhed. Det giver sunde og glade borgere, der trives her i Rebild.

I Sundhedsudvalget har vi lige fået en Ensomhedsrapport, der viser fire meget forskellige former for ensomhed, som borgerne oplever. Her kan vi virkelig gøre en bedre og mere målrettet indsats i fællesskab med vores frivillige organisationer og foreningsliv, til glæde for borgernes sociale netværk og fælles oplevelser. Ved at yde et kommunalt bidrag til et Frivilligcenter og rammerne hertil, kan vi skabe en indgang til frivilligheden,  både for dem, der har brug for den, men også for dem, der gerne vil være en del af det frivillige guld her i Rebild, samt for de foreninger, der gerne vil bidrage med sunde tilbud til vores borgere.

Det er en ny tilgang, med stærke frivillige fællesskaber, under samme tag, hvor vi kan sikre disse efterspurgte rammer, for at styrke og udvikle netværket mellem vore frivillige i Rebild.

Lene Aalestrup

Jeanette Sagan

e-max.it: your social media marketing partner