På vegne af Skørping-Rebild Lokalråd, Stig Jonstrup Pedersen, formand

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget forsøgte med en kreativ regnemetode på udvalgsmødet i januar at flytte øremærkede midler til byudvikling i Skørping til Støvring. Nu er det op til byrådet i Rebild Kommune at tage stilling til, om udvalgets regnemetode og sammenlægning af forskellige puljer er moralsk i orden.

I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanerne for henholdsvis Skørping og Støvring blev der afsat 2,4 millioner kroner til opfølgning på helhedsplanerne. I Skørping var – og er – interessen for helhedsplanen stor, fordi man håber på en snarlig tiltrængt trafiksanering, så alle kan færdes sikkert i trafikken, hvilket langt fra er tilfældet i dag.

Skal noget blive til virkelighed, forudsætter det, at der følger penge med og i første omgang altså 1,2 mio.kr. per helhedsplan. Men den fordeling vil et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) søger at omgå og dermed sikre Støvring langt hovedparten af de 2,4 millioner kroner.

Manøvren består i at puljemidler, der er stillet Skørping i udsigt, med midlerne til helhedsplanerne.

I 2017 – det var kommunalt valgår! – blev der i budgettet for 2018 afsat en million kroner ekstra til trafikforbedringer, øget trafiksikkerhed og byfornyelse i øvrigt til henholdsvis Skørping og Terndrup. De penge har således intet med midlerne til helhedsplanerne at gøre.

Det var en øremærket million ekstra til Skørping, og det er den million, som et flertal i TMU nu vil pulje med midlerne til helhedsplanerne, hvilket betyder, at Støvring får penge, der reelt burde komme Skørping til gode.

Terndrup har netop indviet et nyt torv – delvist finansieret af den ekstra million - mens Skørping endnu ikke har brugt en krone af den ekstra bevilling fra 2017. Det vil sige, måske er den blå cykelmarkering på Møldrupvej en del af de penge, men det har næppe kostet meget - og heldigvis for det.

Men et flertal i TMU foreslår nu, at Skørping får den lovede ekstra million, der kan belånes med 60 procent, hvilket giver 1,6 millioner kroner. Derfor skal Skørping kun have ca. 0,5 million kroner fra helhedsplan-midlerne, mens Støvring så skal have resten, lyder logikken i TMU, med undtagelse af Ole Frederiksen (V), som har bragt sagen i byrådet.

Ender det, som et flertal i TMU ønsker, betyder det altså, at Støvring samlet får godt 1,9 million kroner mens Skørping får 0,5 million kroner fra puljen på 2,4 millioner kroner. Sådan deler man altså ikke en pulje ligeligt i to.

Skørping-Rebild Lokalråd anerkender fuldt ud, at Støvring i tiden trækker flest borgere til, hvilket giver diverse anlægsudfordringer. Men det kan ikke have sin rigtighed, at det skal gå ud over andre byer, der også har brug for en bedre infrastruktur, hvis man vil udvikle disse.

Man når ikke langt med nogen form for byfornyelse med de midler, der levnes til Skørping, men man når slet ingen vegne ved at bruge lovede midler til Skørping i Støvring.

Derfor er det også lokalrådets håb, at et flertal i byrådet holder fast ved den oprindelige fordeling af pengene til helhedsplanerne – altså 1,2 million per helhedsplanspuljen.

At Skørping tilbage i 2017 fik nogle ekstra penge, kommer - efter lokalrådets mening - ikke midlerne fra helhedsplanerne ved.

 

e-max.it: your social media marketing partner