Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

Det er åbenbart ikke alle der er berørt af det øjeblikkelige indkøbsstop i kommunen. Som man kan læse i Nordjyske onsdag den 20. november, har økonomiudvalget besluttet, at det skal gælde resten af året.
Formålet med indkøbsstoppet er for ikke at overskride servicerammen på 25-30 mill. for  resten af 2019. Det vil nemlig komme til at betyde en sanktion fra Kommunernes Landsforening KL på 15-18  mill. som straf, og at det skal tages af Kommunekassen.

 

Men kommunal direktøren er optimist!
Alligevel tør han godt gætte på om det lykkes for Rebild Kommune at undgå en overskridelse på den bebudede overskridelse 20-30 mill. på servicerammen. I en rundspørge i kommunen forlyder det, at svaret har været positivt, da alle er interesseret i at finde både små og store sparemuligheder på driften. Om det lykkes for kommunen  at undgå at overskride servicerammen  på 25-30 mill.  inden nytår,  vil tiden vise. Det vil jo være ærgeligt, at miste 15-18 mill. på den måde, tilføjer han. Men hvad med næste år. Det er vel for meget at forlange, for så langt har de nok tænkt endnu.

 

Byråd uenige om grøn kile!
Efter en længere debat i byrådssalen om plangrundlaget  for Støvring Ådale, Haren, torsdag aften i sidste uge, blev der med et flertal på 17 byrådsmedlemmer vedtaget at søge dispensation for åbeskytteseslinien på 150 meter ned til 30 meter. Der træder byrådsmedlemmerne  ved siden af, og det strider mod FN`s miljømål  om beskyttelse  af naturområder som kommunen har sagt, at de vil leve op til. Det har formanden for teknik og miljøudvalget  åbenbart glemt. Han lytter heller ikke til de indsigelser, der kommer fra beboerne. Det er som om Rebild Kommune ikke kan få sorte pletter nok. Der blev fra kommunens side sagt, at når der blev fældet et træ, ville man plante to. Det er ikke set nogen steder, så kommunalpolitikere og planlæggere - tænk jer nu om, inden I ødelægger vores grønne områder.

 

Har byrådsmedlemmerne ingen moral?
Der blev rettet skarp kritik af mad efter byrådsmøderne. Det sender et forkert signal til øvrige ansatte, som nu selv skal betale deres pause  i lighed med det private erhvervsliv. Det forlyder, at der er dækket op i rådhusets kantine med Stjerneskud, øl og vinglas.  Jeg kan godt forstå, hvis der kommer stikpiller fra kommunalt ansatte, som spørger ind til bespisning  af byrådet. Det strider mod det øjeblikkelige indkøbsstop, som man har indført for skoler og andre. Så kære byrådsmedlemmer - gå forrest og vis jer som et godt eksempel.

e-max.it: your social media marketing partner