Nu er det jo åbenbart besluttet at vi skal have et sundhedshus, men hvor skal det så placeres? Lur mig om ikke det allerede er besluttet fra kommunalt hold. Skulle det nu ikke være tilfældet, og man kunne være interesseret i, nogle gode forslag fra borgerne, så er her et par stykker. 

Man kunne jo lige som i Odense, sammenkalde/invitere en gruppe udvalgte borgere, for at drøfte specifikt dette spørgsmål, få alle muligheder frem i lyset diskuteret, og hermed få en optimal løsning med hensyn til placeringen. 

Skal det nu helst ligge på arealer som kommunen allerede ejer, er et rigtig godt bud den tidligere oplagsplads for teknisk forvaltning, Materielgården, som ligger i nærheden af svømmehallen.      En placering i nærheden af svømmehallen kunne måske have betydning, hvis nogen genoptræning her kunne komme på tale. Pladsen her ligger også direkte op til den store sportsplads. Her kunne man udmærket nappe et stykke til de udendørs genoptræningsarealer, som ifølge inspektioner på andre sundhedscentre er vigtige. Skulle man så ad åre få brug for større udvidelser, såvel bygningsmæssigt som udendørs, sådan at det tager for meget af sportspladsen, kunne man jo til den tid anlægge nye træningsfaciliteter øst for banen. 

En anden løsning som trafikalt set er endnu bedre, er på arealet over for Jem & Fix. Arealet er udlagt som Erhverv Nord. Et sundhedshus eventuelt udvidet med lægehus m.m. er vel også en slags erhverv? Placeringen er tæt på Motorvejen og Hobrovej, her kan blive gode tilkørsels forhold, både for Støvring bys indbyggere og for folk fra oplandet. Her vil også være plads til gode parkeringsforhold, såvel som udvidelser efter behov. Det er jo helt sikkert at langt største delen af de mennesker, der skal til og fra et sundhedshus, såvel som et lægehus vil komme dertil i bil. Og langt den overvejende part vil komme fra vestsiden af banen, så der er jo ganske god fornuftigt i at placere det, tæt på de mest trafikerede vejstrækninger.

En placering øst for banen synes ikke at være særlig fornuftig trafikalt set, det er meget enklere at have det placeret på Erhverv Nord eventuelt Materielgården, man skal jo tænke på at et sundhedshus, udover at være for byens borgere, også skal virke for hele oplandet, ja i nogen grad hele kommunen, og skulle sundhedshuset blive udvidet til også at blive lægehus, vil det for de fleste ”kunder”/patienter være meget enklere at komme til et af de to foreslåede steder. 

En placering i nærheden af butikkerne må anses for at være utopi, hvis man ikke har fælles parkeringsplads. I så fald skal man jo alligevel sætte sig i bilen for at køre dertil, det er derfor uden betydning, for butikkerne hvor sundhedshuset ligger. 

Så kære byråd: Vis nu for én gangs skyld handlemod og fremsyn med hensyn til denne vigtige beslutning, og ikke blot planlægge ud fra hvad der er nemmest/billigst. Det skulle jo gerne være et sundhedshus/lægehus, man kan være stolt af og bruge i rigtig mange år, uden at skal lave om på det men kun udvide efter behov.

Af Villy Gregersen, Blomstermarken 19, 9530 Støvring

 

e-max.it: your social media marketing partner