Efter en tid med livlig debat om placering af flygtninge på Nørager Ældrecenter og om antallet af flygtninge i Nørager, er det tid at reflektere.

Af Den Konservative byrådsgruppe, Lene Aalestrup og Holger Pedersen

Vi synes, at respekt og værdighed for alle borgerne, herunder også ældrecenterets beboere, deres pårørende og flygtningene ikke har været i højsæde i denne underlige proces.
Den 23. juni 2016 besluttede byrådet, at Nørager Ældrecenter bevares fuldt ud og ikke omdannes til flygtningeboliger. På samme møde blev det besluttet, at Gården i Øster Hornum indrettes til midlertidige boliger for flygtninge.
Den 13. oktober ved budget 2017 besluttede et flertal imidlertid, at Pyramiden skal lukkes og kan anvendes til flygtninge. Et budgetforlig som Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt ikke deltog i. I vores gruppes budgetforslag blev ældrecentrene bevaret fuldt ud.
Den 22. december vedtager budgetforligsgruppen så at Pyramiden skal anvendes til midlertidige boliger for flygtninge.
Men nu er det tid at kigge fremad. Hvis vi skal bevare den gode integration, er det vigtigt, at flygtninge spredes ud i kommunen og ikke placeres i store klumper.
Heldigvis var der fuld forståelse for dette synspunkt i byrådet den 22. december, og hele vejen rundt gav man udtryk for, at man vil arbejde på en bedre fordeling. Derfor opfordrer vi alle borgere og de frivillige til, at fortsætte deres store flotte arbejde med integrationen.
Vi vil samtidig arbejde målrettet med, at påvirke bolig placeringen af flygtningene fremadrettet til gavn for hele Rebild kommune.
Godt nytår!

e-max.it: your social media marketing partner