Der er hverken guld eller grus.

Tirsdag drøfter Regionen om de skal give tilladelse til at grave grus i området mellem Øster Hornum og Guldbæk, som ligger i Rebild Kommune.
Borgmesterens budskab til Regionen er klart:
- Vi er ikke mod råstofudvinding og anerkender fuldt ud behovet for det. Men det bør for det første ske hvor udbyttet er optimalt og for det andet i områder, hvor det ikke ødelægger drikkevand, natur, kulturhistoriske værdier og udviklingen generelt. Vi har sagt det mange gange før, vi gør det gerne igen: Giv ikke tilladelse til råstofudvinding i området, understreger Leon Sebbelin.
Derfor mener Rebild Kommune ikke, at der skal graves grus i området:
Hverken råstofkvaliteten eller råstofmængden der kan udvindes i området står mål med investeringen.
Området er udpeget både som ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” og ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
Det vil ødelægge landskabet, naturen og de kulturhistoriske værdier, der er i området for eksempel fortidsmindet gravhøjen Tinghøj.
Vejnettet kan ikke håndtere kørsel fra en eventuel råstofgrav.
Der skal investeres mange ressourcer i infrastruktur der under alle omstændigheder vil være til stor gene for borgerne i området.
Det vil være ødelæggende for udviklingen og bosætningen i området.
Vi er ved at få udarbejdet en helhedsplan for Guldbæk og der har de sidste par år været godt salg i byggegrunde i Øster Hornum.

e-max.it: your social media marketing partner