Af Karl Andersen, Hobrovej, Støvring

 

Endnu et prestigeprojekt, hvor der ikke er styr på udgifterne kom bag på de ansvarlige projektlederne, selvom byrådet godkendte ekstra bevilling på 2 millioner. Det er ikke nok til at færdiggøre behovet  af indretning i Sundhedshuset. Man havde ikke regnet, at der også skulle bruges midler til inventar - det er der ikke taget højde for i budgettet. Der er heller ikke taget højde for kommende krav til behovet for øget digitalisering fremover.

Der er behov for yderligere 1-2  millioner for at færdiggøre projektet.

Kan en bro til 30-40 mio. kr. samle byen?

Nej, det er det glade vanvid. Det samler ikke byrummets sammenhængskraft. Hvordan har man tænkt byrummet skal være og hvor vil man placere det?

Og hvad mener man med byrummet?

Hvordan vil man skaffe kapital til projektet, nu da Realdania trak sig som investorer til broen?

En ny bro er helt overflødig, når der i forvejen er en bro over banen og en undergang under banen. En stor nitte. Man skulle aldrig have bygget Sundhedshuset på dén side af banen. Hvordan skal ældre gangbesværede kørestolsbrugere stavre op over broen? Brug nu ikke flere midler på det projekt. Arkivér det i ”den lodrette”.

Den bedste løsning ville være at etablere bybusser til at forbinde bydelene. Det vil ikke koste så meget, som den unødvendige bro.Byen har en størrelse, hvor det ville være den billigste løsning. Der er langt ud i byens yderdistrikter med halv times kørsel, frem for at ældre skal benytte Flextaxa, når de skal til behandling i Sundhedshuset og en gevinst for skolebørnene.

Hobrovej er en dødsfælde!

Der bliver kørt alt for stærkt. Der er ingen, der respekterer hastighedsbegrænsningen på 40. Der burde etableres nogle bump på begge sider af fodgængerovergangen. Man oplever gang på gang, når man skal over gaden, selvom man er ude  i fodgængerfeltet, at bilerne suser forbi med en fart, som man skulle tro de var bange for at komme for sent til livets ende.

e-max.it: your social media marketing partner