Af Karl Andersen, Hobrovej 92, Støvring

 

I denne tid skrives der meget om ”Den frie bymidte”. Ja, nu er der fokus på trafiksikkerheden i Støvring. Det er som om, at det drejer sig om bymidten. Det er da ikke der, er de største problemer med trafiksikkerheden. Det er da på Hobrovej der er det store pres morgen og eftermiddag. Derfor var det godt, der blev lavet en fodgængerovergang ved Kærvej. Lad den nu blive der, hvor den er, og ikke flytte den længere nordpå,  da der kun er 50 meter hen til lyskrydset. Lav i stedet for en fodgængerovergang ved Bavnebakken til skolebørnene. Det vil ikke koste så meget, som at flytte overgangen ved Kærvej, som er en forbindelsesvej til Støvring Øst.

Brug nu den sunde fornuft! Rut ikke med pengene, der er andre steder, de kan bruges bedre, til at rette op på fortovene, bedre opkørsler ved overgangene, så dem, der kører med rollartor, er fri for at løfte den op.

Stop nu broen over banen - et ”hul i hovedet”-projekt. Der er en bro med elevator i forvejen. Det er helt unødvendigt  50 meter derfra er der en undergang under banen, så Støvring Øst kan sagtens komme ind til byen og skolebørn kan færdes trygt frem og tilbage ad Kærvej  til fodgængerovergangen på Hobrovej.

Støvring bliver aldrig en handelsby mere!

Nej, den blev ødelagt da man nedlagde alle forretningerne på Hobrovej. Det gjorde den da man byggede højhuse helt ud til fortovet Nu er det bare en by, man kører igennem, når man kommer udefra og tager i storcentret.

Jernbanegade bliver aldrig til en handelsgade. Bytorvet vender helt forkert. Der er ingen udefra der ved, hvor det ligger.

For tiden er der mange diskussioner om, hvordan man skal bruge de penge, som staten har givet. De kan hurtig forsvinde, idet der er mange bolde i luften, som måske ikke bliver til noget.

 Brug nu  den sunde fornuft! Der er problemer ved Hjordalsvej og Solvang og SuperBrugsen, der bør etableres en lysregulering, da der til tider opstår farlige situtioner i trafikken.

Krydset Borupsallé og Kærvej  bør der etableret fodgængerovergange, så skolebørnene kan kom sikkert over.

Da der bliver opfordret til at  rejse og tage de kollektive busruter  her i  vores by,  mangler der busskure langs Mosbæksallé på begge sider - og på Grangårdsvej. Så der er nok at tage fat på.

e-max.it: your social media marketing partner