Af: Borgmester Jesper Greth, Rebild Kommune

 

Med udgangspunkt i at det er Regionsrådet, der har beslutningskompetencen på togdriften efter forhandling med Transportministeriet, har Byrådet i Rebild Kommune valgt at tilkende sine synspunkter i forhold til eventuelle ændringer i togdriften. Synspunkterne er ligeledes tilkendegivet overfor Transportministeren.

Rebild Kommune udtrykker forståelse for udvidelsen af regionaltogdriften til Hobro, og udtrykker også forståelse for at driften af IC-tog effektiviseres.

Vi er dog grundlæggende uenige i præmissen om, at den ordinære IC-togdrift skal undgå stop mellem landets større byer, idet den opgave fuldt ud varetages af lyntogsdriften. Derfor har vi fortsat et stærkt ønske om, at der fremadrettet fortsat er et IC-togstop i Rebild Kommune. 

Rebild Kommune er en udpræget pendlerkommune og kommunens borgere og virksomheder orienterer sig både sydpå mod Hobro, Randers og Aarhus samt nordpå mod Aalborg. Det er derfor afgørende for både borgere og virksomheder og Rebild Kommunes fortsatte udvikling, at pendlermulighederne i begge retninger ikke forringes i den fremtidige togdrift.

Vi tilkendegiver derfor et fortsat ønske om minimum ét IC-topstop i Rebild Kommune.

I forhold til forslaget om udvidelsen af regionaltogdriften er vi meget positive og forventer at blive involveret i en tæt dialog herom. 

 

e-max.it: your social media marketing partner