På vegne af Rebild Ældreråd: Holger Pedersen, formand

 

Rebild Ældreråd fastholder sit ønske om Ankestyrelsens vurdering af de vedtagne kvalitetstandarder for genoptræningsforløb i kommunen.

Efter ældrerådets høringssvar i december udarbejdede forvaltningen et nyt forslag til en kvalitetsstandard for genoptræning. Dette forslag blev behandlet i udvalget, og blev den 26. januar vedtaget af et flertal i byrådet.

Ældrerådet opfatter omskrivningen som en sproglig og redaktionel finpudsning og fastholder derfor sin anke. Den tidsbegrænsning, som det oprindelig forslag indeholdt, er fastholdt. Ligeledes vil udeblivelse to gange medføre afbrydelse af forløbet, uanset årsag. Herefter kan borgeren efter ansøgning blive revurderet, hvilket er en urimelig situation at sætte den enkelte borger i, som i forvejen kan være udfordret på forskellig vis.

Ældrerådets væsentlige indvendinger er, at sundhedsloven alene omtaler generhvervelse af funktionsfærdigheder i forhold til borgerens evne inden årsagen til genoptræningsbehovet, ikke et tidsforløb.

Tidsbegrænsningen er udsprunget af Rebild Kommunes økonomiske situation, og ikke et resultat af en faglig vurdering. En borger, som afslutter et ufuldendt genoptræningsforløb, vil ofte opleve en dårlig livskvalitet. En dårlig genoptræning vil på længere sigt øge plejebehovet og medføre øgede kommunale udgifter.

Ankestyrelsen har kvitteret for modtagelsen af den indsendte anke og angiver en svartid på ca. 8 måneder.

Rebild Ældreråd afventer med spænding vurderingen.

e-max.it: your social media marketing partner