Af Stig Jonstrup Pedersen, Skørping

 

Det var et interessant og godt borgermøde, KulturStationen, Skørping-Rebild Lokalråd og Borgerforeningen havde stablet på benene i forhold til spareplanerne for næste års budget i Rebild Kommune.

Et spareforslag handler om, hvorvidt tre biblioteker helt eller delvist skal lukkes - et blandt mange fra det sparekatalog forvaltningen laver hvert eneste år, og stort set en kopi af et tilsvarende forslag fra diskussionen om budget 2023. 

Som forventeligt ville ingen af de fremmødte byrådspolitikere love hverken det ene eller andet – heller ikke når det gælder bibliotekernes fremtid - og debatten kom derfor til at handle om proces og teknik frem for indhold og visioner for biblioteks- og kulturområdet.

Diverse tekniske styringsmekanismer af den kommunale økonomi aftalt mellem KL og den til enhver tid siddende regering har altid været forudsætningerne for de enkelte kommuners budgetlægninger – herunder også konsekvenserne ved at hæve eller sænke skatten. Intet nyt under den sol.

Flere politikere mente, at en skattestigning var svaret på kommunens økonomiske kvaler, og flere skattekroner vil selvfølgelig betyde flere penge i den slukne kommunale kasse.

Men effekten af en skattestigning vil imidlertid være yderst tvivlsom, fordi det grundlæggende vil betyde, at vi som borgere blot får mere af det samme - eller rettere mindre - fordi skattestigningen alene skal bruges til at lukke huller og reducere besparelser, så alt kan fortsætte, som det plejer.

Var en eventuel skattestigning begrundet med, at de ekstra skatteindtægter skal bruges til en langt bedre folkeskole, et seriøst sats på bibliotekerne og kulturen eller anden form for borgernær velfærd, så kunne det give mening, fordi man som borger ville vide, hvad de ekstra skattekroner bruges på.

Jeg hverken håber – eller tror – at bibliotekerne lukkes i denne omgang, men jeg er ret sikker på, at diskussionen kommer igen om et års tid, når byrådet skal lægge budget for 2025, og man igen hiver forvaltningens sparekatalog ned fra hylden.

Hvad end der sker med et eller flere biblioteker må imidlertid ikke være en hindring for en debat og dialog om, hvordan man fra politisk hold vil fremtidssikre bibliotekerne ved at give dem andre funktioner og/eller en ny struktur – og kan man spare penge ved det, er det fint med mig, så længe besparelsen ikke er målet i sig selv. Måske kommunens centraliserede borgerservice kunne komme ud på bibliotekerne. Måske bibliotekerne på en helt anden måde skal integreres med skolernes ditto. Måske bibliotekarerne skal have andre arbejdsopgaver. Og måske så meget andet.

Sammen udvikler vi Rebild, hedder Vision 2035 – kommunens overordnede visionsplan. Uden videre ville man med en anelse faktuel redigering kunne udskifte Rebild med mange andre kommunenavne, hvilket illustrerer svagheden ved Rebild Kommunes visioner. Man vil det hele og det samme som alle andre kommuner. Akkurat som den, der vader i andres fodspor, ikke kommer nye veje – og da slet ikke forrest - vil skattestigning på nuværende tidspunkt blot betyde mere af det samme i Rebild Kommune, fordi der mangler konkrete visioner og planer for, hvad man reelt vil med Rebild Kommune ud over at have en kommune. 

e-max.it: your social media marketing partner