Den Konservative byrådsgruppe i Rebild: Mads Holm Danielsen, næstformand Teknik og Miljøudvalget

 

REBILD: Nordjyllands Trafikselskab er et administrationsselskab, ejet af Region Nordjylland samt de 11 nordjyske kommuner. NT indgår kontrakter med private vognmænd om kørsel på NT’s busruter eller flextrafik. Det er dermed vognmændene, der varetager den daglige bus- og flextrafik i regionen. De ejer busserne og flextrafikbilerne, og det er også vognmændene der ansætter de chauffører, der skal køre dem.

Over en årrække er udgiften til busdrift øget, og for det kommende år kigger Rebild Kommune ind i en stigning på ca. 30%.

Det er alligevel en del, men vi er godt klar over at øgede energiomkostninger, nye overenskomster samt mangel på arbejdskraft kan være nogle af argumenterne for den voldsomme stigning. Skal vi kigge indad som kommune, er omkostningerne til Flexskole ligeledes trafik steget markant, og på det område sættes netop nu en proces i gang. 

Derfor er det naturligt for os Konservative, at NT er et fokuspunkt, og har været det i en årrække. Vi kan udover de skitserede meromkostninger også kan se andre tendenser i NT der gør, at vi tænker, at det er på tide at stille NT´s ledelse og bestyrelse nogle spørgsmål.

Som kommune og ejer af NT med prisstigninger hvert år, er det en opgave at holde vores budget på offentlig trafik. Dette sker ofte ved at nedlægge ruter, primært dem hvor der er mindst belægning på, eller ved at reducere antal afgange således den samme rute har færre daglige afgange end før. Det betyder jo også at busserne kører færre antal km om året, men kigger vi på NT’s administrationsomkostninger, ser vi en modsat rettet tendens, og derfor har vi foreslået, at få disse omkostninger opgjort pr. kørt km. Det anser vi for at være et godt styringsværktøj for såvel ledelse som ejere af NT.

Vi er også bekymret for den strategi man har omkring at alle busser skal være ens. Den kolde analyse vil jo sige, at selvom busserne i dag har det samme udtryk, ja så er antallet af passagerer faldet. Og det er netop vores pointe, for vi ved alle, at der lægger en omkostning til at ensrette dem. Den omkostning ender ude hos kommunerne, der så skal reducere busdriften for at holde budgetterne. Mon ikke den person der står og venter på bussen ude i den lille landsby, hellere vil have en rutebil i bussens originale farve, end ingen bus?

I en tid med mange løbende udfordringer, som før skitseret, energiomkostninger, inflation og mangel på arbejdskraft, tænker vi også at dialogen mellem NT og vognmændene skal være tættere. Dette vil helt sikkert gavne det samarbejde der skal være mellem de to parter.

NT´s bestyrelse er udpeget af ejerne, men vi synes helt klart at det kunne være en fordel for såvel ejerkredsen som NT selv, at der dertil blev udpeget nogle branchekendte personer.

Vi har i den Konservative gruppe længe haft et ønske om en dialog med NT, og dette blev der bred enighed om på det seneste møde i Økonomiudvalget.

Dette vil vi gerne takke de øvrige partier i Økonomiudvalget for. Vi ser nu frem til at et samlet byråd i Rebild Kommune vil fremkomme med en konstruktive kritik mod NT, således vi på vegne af vores medborgere sikrer os den bedst mulige kollektive trafik til de billigst mulige penge. Det er vores mål, og vi ved, at denne rejse vil tage noget tid, men rejsen skal begynde et sted.

e-max.it: your social media marketing partner