Af: Laila Olesen

I dette efterår sker der noget vigtigt: Der er valg til menighedsrådene!

Gør din indflydelse gældende ved det kommende menighedsrådsvalg - det er din kirke!

En kirke tager farve og udtryk og indhold ud fra de mennesker, der er i dens liv. Kirken forandrer sig, lægger noget bag sig, tager nyt til sig, bliver måske lidt klogere på nogle ting og er samtidig åben og påvirkelig. Og midt i foranderlighed og åbenhed påvirker kirken forhåbentlig også sine omgivelser ved at skabe rum for eftertanke om livets store spørgsmål. Og ved at forkynde budskabet om nyt liv, glæde og tilgivelse - om tro, håb og kærlighed.
Nu er der så i dette efterår valg til menighedsrådene i alle sogne i landet - både de unge kirker som Støvring og Sørup og de 1000 år gamle som Gravlev. Bygningernes alder er i den sammenhæng på en måde underordnet, for fælles for hele Folkekirken er balancen mellem at være foranderlig og forandre, påvirkelig og påvirkende. Lige som samme balance gælder for os mennesker, at vi forandres og påvirkes af vores omgivelser, og at vi i kraft af vores personlighed er med til at sætte vores præg på andre mennesker og verden omkring os.
Kirkebygningens alder er alligevel ikke kun underordnet, for det gør en forskel, om man som menighedsråd er medansvarlig for en gammel landsbykirke eller en nyere bykirke som Støvring. I den forløbne periode har Fællesmenighedsrådet for eksempel stået for en stor ny kontortilbygning til sognegården, præsteansættelse og arbejdet med på den nye konfirmandforberedelsesform, som blev affødt af skolereformen.
Et andet væsentligt tema for menighedsrådene er aktiviteter og arrangementer. Hvad er godt og relevant? Er det kulturelle områder som foredrag, koncerter, film? Er det sociale sammenhænge som juletræsfest, besøgstjeneste, suppeaftener, strikkeklub? Er det specifikt noget for børn og unge som spire- og børnekor, skole-kirkesamarbejde, familiegudstjenester, babysalmesang? Hvad mangler der? Hvad savner man? Gør man nok i sognene for at gøre tærsklen til kirken lavere?
Et tredje område er gudstjenesterne. Hos os sætter vi stor pris på søndagens højmesse, og samtidig tænker vi alternativt med blandt andet udendørsgudstjenester til pinse og høst, liturgisk Langfredags- og Allehelgensgudstjenester. Men der er så mange muligheder, så kun fantasien sætter grænser. Vi er blandt andet så småt i gang med at tænke på bidrag til fejringen af reformationsjubilæet både lokalt og på provstiplan.  
I det hele taget vil sognene gerne indgå i forskelligartede former for samarbejde med lokalområdet. I kirken er vi sikre på, at vi har mange berøringspunkter med vores nære omgivelser og i fællesskab kan skabe gode og interessante arrangementer.
Tirsdag den 13. september 2016 er der orienteringsmøder i alle tre sogne, hvor man kan møde menighedsrødderne, og blive klogere på, om man kunne have lyst til at indgå i det dynamisk afvekslende og ansvarsfulde frivilligarbejde, som gør en forskel for din kirke. Efter orienteringsmødet er der opstillingsmøde, hvor man kan blive valgt til det nye menighedsråd.


e-max.it: your social media marketing partner