Af: Ingeborg Hansen

Sådan lød budskabet på forsiden af Øster Hornum Sogns kirkeblad til sidste menighedsrådsvalg for fire år siden. Det gav et gib i mig, da jeg læste det og tænkte: ”Det lyder som kirken er et problem eller er uartig”! Derfor mødte jeg op til valgorienteringen og debatten i Konfirmandhuset. Det endte med opstilling og valg til det nye menighedsråd i 2012.

Ved konstitueringen fik jeg posten som kirkeværge, dvs. jeg skal sørge for kirken, de tilhørende bygninger, kirkegården og præstegården er i orden. Hvis der sker skader på grund af slid, kraftig storm eller andre ting, der kræver professionelle håndværkere, skal jeg kontakte vedkommende og evt. forsikringsselskabet.
Én gang årligt afholder menighedsrådet syn på alle kirkens bygninger, præstegård og kirkegård, hvor småskader og manglende vedligehold noteres og føres til protokol. Hver fjerde år er der provstesyn af et provstiudvalg og sognets menighedsråd, hvor samme procedure foregår. De nedskrevne ”skader” skal være repareret inden næste årlige syn.
I forbindelse med ansættelse af ny præst i 2013/2014 var renovering af præstegården nødvendig. Samtidig blev taget på kirkens kor udskiftet på grund af utæt undertag. Senere blev sakrestitaget skiftet. Nu er det den indvendige kalkning af kirken, der betyder spændende og interessante byggemøder med rådgiver/arkitekt, konservator og håndværkere.
Og så er det jo med at observere og huske at orientere det øvrige menighedsråd efter disse møder.
Ved de 10 menighedsrådsmøder pr. år bliver dagsordenen gennemgået og aktivitetsopgaver fordelt.
Øster Hornum har mange frivillige og menighedsrådet får altid hjælp, når vi spørger.
Kirkens dygtige ansatte får fællesskabet til at blomstre ved arrangementerne for børn, forældre og seniorer.
Efter fire år må jeg konstatere, at kirken ”ikke er uartig eller er et problem”, men vi skal alle gøre en indsats for at sognets kirke fortsat kan være kirke, hvor vi i ærbødighed må være i dens rum, synge årets salmer og høre Ordet.
Jeg ønsker, af helbredsmæssige grunde, at stoppe som medlem af Øster Hornum menighedsråd ved dette års nye valg.
Det har været meget givende, at være en del af  ”gruppen”, og jeg vender bestemt ikke ryggen til kirken og dens arbejde. Jeg går stærkere ud end jeg gik ind!
Min opfordring til alle, over 18 år i Øster Hornum Sogn: Meld jer ind i menighedsrådsarbejdet! Det gi’r kun positive udfordringer!
 


e-max.it: your social media marketing partner