Af: Jens Aage Hansen

En kort fortælling af Jens Aage Hansen om indtryk og oplevelser som medlem af menighedsrådet i perioden 2012-2016.

Glimt fra forpladsen ved Øster Hornum kirke.

Christian Mejdahl var foredragsholder ved højmessen Kristi Himmelfartsdag 2015.

Jens Aage Hansen.

Ø. HORNUM: Det begyndte med simpel nysgerrighed. Nabo Karsten Hansen havde i mange år brugt megen tid på arbejdet med kirken i Øster Hornum, så det kunne vel være på sin plads også selv at tage en tørn? Som tænkt så gjort, og tørnen tog sin begyndelse med det menighedsråd, som startede i november 2012.
Og det nye menighedsråd fik straks masser af spændende opgaver at arbejde med og finde løsninger på.
Et tilbageblik på de forløbne fire år viser for eksempel: Ansættelse af ny præst, etablering af samarbejde med Veggerby sogn inden for et nyt fælles pastorat,  ansættelse af en sognemedhjælper, ombygning af præstegården, udgivelse af en bog om kirken i Øster Hornum, udarbejdelse af foldere om  kirken på dansk, fransk, tysk og engelsk, afholdelse af sognedage i kirken og i Konfirmandhuset, arrangement af udflugter med kirkeligt og kulturelt indhold, organisering af filmaftener, bibelkreds og en række andre aktiviteter i Konfirmandhuset; og så selvfølgelig skabelse af gode rammer og arbejdsforhold for præsterne, organisten, graveren og øvrige ansatte.
I maj 2016 genindviedes Wøldikes Æblehave lige syd for kirken og en ny folder om haven og kirken blev udarbejdet. Kirkens indre kalkes i øjeblikket og en festlig genindvielse med nye placeringer af de netop restaurerede og enestående træfigurer fra den tidlige middelalder er planlagt til november i år.
Som medlem af Aktivitetsudvalget (underudvalg i menighedsrådet) vil jeg godt give et par eksempler på, hvorfor og hvordan arbejdet er interessant og givende.
De to årlige sognedage tillader os at invitere gæster, som kan optræde både som gæsteprædikanter ved højmessen i kirken og som foredragsholdere i Konfirmandhuset. I menighedsrådet er vi lidt stolte, når en sognedag virkelig lykkes. Det var for eksempel en fantastisk god oplevelse, da vi Kristi Himmelfarts dag i 2015 kunne holde højmesse, fejre 100 års selveje, udgive den nye bog om sogn og kirke, og have Christian Mejdahl som foredragsholder. Han kunne virkelig give god besked om folkekirkens historie, virke og betydning. Og lige nu ser vi frem til sognedagen søndag den 9. oktober. Her vil filosof Anne Marie Pahuus fra Aarhus Universitet være vores gæst. Hun vil bidrage med både prædiken og foredrag og på den måde hjælpe os med at afrunde dette års kirketema, som er Tro, Håb og Kærlighed. I det hele taget er det en særlig vigtig opgave for menighedsrådet at få kalenderen i orden, således at gudstjenester, konfirmandforberedelse, kirkekoncerter, sognedage, filmaftener og bibelkredse afvikles i god koordination med andre aktiviteter i sognet.
Så ja, der er meget at se til før, under og efter de 10 årlige aftenmøder i menighedsrådet. Men det er betryggende og meget opmuntrende, at man ofte bliver klogere af det, der foregår i kirken, og at en række frivillige faktisk tilbyder hjælp ved arrangementerne. Og når der lejlighedsvis gives ros og vises glade smil, giver det nye kræfter til arbejdet i menighedsrådet.
Til det nye menighedsråd, som skal vælges i november, ligger der en lille gave. Den består af den flotte bog om sogn og kirke, som blev trykt i 2015, og af de nu færdige foldere på dansk, tysk, fransk og engelsk, som menighed, gæster og turister kan benytte sig af for bedre at fastholde indtrykket af vores snart nyistansatte og altid smukke kirke.
Jeg forlader menighedsrådet efter valget i november i år, fordi der er nogle andre opgaver i familien og hjemmet, som kræver min tilstedeværelse. Men jeg håber, at andre i sognet har lyst til at prøve tjansen som menighedsrådsmedlem - gerne nogle, som kan sænke gennemsnitsalderen lidt (jeg er nu 78).


e-max.it: your social media marketing partner