REBILD: Den første ordinære generalforsamling i RebildListen blev afholdt mandag 27. februar 2017. Arrangementet bød, ud over generalforsamlingen, på middag og workshop for medlemmerne.

Læs mere ...

SULDRUP: Formanden Arne Asp kunne i sin beretning, da Sønderup-Suldrup Seniorer havde generalforsamling på Suldrup Kro, fortælle at der havde været mange gode aktiviteter i 2016. Der havde også været god tilslutning til de forskellige aktiviteter, som foreningen havde arrangeret.
- Det er meget tilfredsstillende for bestyrelsen, når der er opbakning til det, man går og laver. Foreningen har nu 297 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere - og man kan blive medlem fra man er 55 år.
- Vi er i år i et jubilæumsår, da foreningen kan fejre sin 70 års fødselsdag til november. Festen er planlagt til omkring første  november. Bestyrelsen går nu i gang med at planlægge hvordan festen skal være, siger Arne Asp og fortsætter:
- Vi har fortsat succes med spis sammen på kroen. Der har været et godt fremmøde hver gang, mellem 60 og 100 personer. Det er meget tilfredsstillende. Til spis sammen aftener har vi foredragsholdere eller anden underholdning. I marts havde havde vi besøg af Erling Trads, som fortalte om sit liv i Suldrup.
 - Juni måned   var Sonja Hansen fra Aars på besøg hun fortalte om demens.
- I september viste Røde Kors butikken sit tøj frem, det var igen et  tilløbsstykke, hvor knap 100 var mødt op.
- Vi havde her i år i januar spis sammen, hvor Arne Bjørn fortalte om sin spændende rejse til Filippinerne.
- Vi er som bekendt også med til bankospil på Himmerlandshave i samarbejde med Brugerrådet. Der bliver holdt ca. 10 spil om året. Foreningen giver 500 kr. til gevinster hver gang.
Der har været Bowling i Års hver 14. dag  fra   januar til omkring 1. april og fra september til i begyndelsen af december. Der har været fin tilslutning.

3 udflugter sidste år
Løvfaldsturen gik til Nørlund Slot og en tur rundt i Gl. Nørager kommune. Der var rundvisning både på slottet og på turen rundt.
Sommerudflugten gik til Horsens Statsfængsel, her var der også rundvisning. Turen gik også til Himmelbjerget hvor man fik kaffe. Dagen sluttede med aftensmad på Marinaen i Hvalp­sund.
Løvfaldsturen gik til Karup Flyveplads - her var der også rundvisning. Derefter gik turen til Grønhøj Kro, hvor kromanden underholdt under kaffen, og vi kunne efterfølgende gå rundt og se Morten Korchs Museum.
Alle tre ture har man fået gode tilkendegivelser for. Der var alle tre steder var meget spændende at se.
Formanden har deltaget i møder i Seniorsamvirket i Rebild Kommune. Møderne går ud på erfaringsudvekslinger om vores arrangementer m.m. Der plejer at blive holdt ca. 3 møder om året.
Danske seniorer (hovedorganisationen) arbejder for helt at afskaffe særlov om aldersgrænser af seniorer før fornyelse af kørekort. I 2014 fik man hævet aldersgrænsen fra 70 år til 75 år. Ældresagen er kommet med på banen. Det betyder meget, at der er enighed fra begge parter. Der ser nu ud til at det kan vedtages i Folketinget.
Formanden takkede alle sine bestyrelseskolleger for det gode og positive samarbejde, der har været - og en stor tak til alle som støtter op om Sønderup Suldrup Seniorer. Bestyrelsen er meget taknemlig for den venlighed, man bliver taget imod med, når an kommer ud og kræver kontingent.
Kasseren Lene Christiansen gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 1.500 kr.
Ved valg til bestyrelsen var Mie Andersen, Klavs Hansen, Arne Asp og Kristian Andersen på valg, sidstnævnte ønskede ikke genvalg. I hans sted blev Vagn Hansen vagt - de øvrige modtog genvalg.
Magna Mogensen og Margith Kragelund blev genvalgt som suppleanter. Som revisor genvalgtes  Peder Christiansen og Jonna Pedersen fik genvalg som suppleant.
Som fanebærer genvalgtes Kurt Østbjerg og som suppleant genvalgtes Oluf Bertelsen.
Ved et konstituerende møde fik bestyrelsen følgende sammensætning:
Arne Asp formand, Klavs Hansen næstformand, Lene Christiansen kasserer og Mie Andersen sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer er Inger Pedersen, Vagn Hansen og Conny Nørhave.

ØSTER HORNUM-STØVRING: Bliv indsamler – og gør en verden til forskel for mennesker i nød.

Læs mere ...

SULDRUP: Onsdag den 3. marts åbnede Linda Westra dørene til Frisian Salonens splinter nye lokaler og holdt ved den lejlighed åbningsreception.

Læs mere ...

STØVRING: I den kommende weekend er der stort åbent hus-arrangement hos Støvring Maskinforretning.

Læs mere ...

SULDRUP: Troldeungerne i Suldrup har været til fastelavnsfest i legestuen, hvor både børn og voksne var klædt ud.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00