SVENSTRUP: Til generalforsamlingen var der som sædvanlig stor tilslutning, idet mere end halvdelen af foreningens medlemmer deltog.

Johnna Nielsen blev valgt som dirigent. 

Formand Birte Nørgaard aflagde beretning og kasserer Karin Bergmann orienterede om regnskabet. Begge dele blev enstemmigt godkendt.

På valg til bestyrelsen var Bente Lundsgaard, som ikke ønskede genvalg. I stedet blev Gurli Jørgensen valgt. Hanne Kastrup Hansen modtog genvalg. Nye suppleanter blev Hanne Nielsen og Elsa Sandberg. Revisorerne Lis Jakobsen og Lissy Lund Jensen blev genvalgt, ligeledes revisorsuppleant Alis Nielsen.

Kontingentet fortsætter uændret med 300 kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er der kun 1 på venteliste.

Der var ros for, at foreningen er begyndt at sende mails ud om tilmelding til arrangementer til de medlemmer, som har oplyst mailadresser.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Birte Nørgaard, næstformand Jytte Andersen, kasserer Karin Bergmann, sekretær Hanne Kastrup Hansen og bestyrelsesmedlem Gurli Jørgensen.

e-max.it: your social media marketing partner