En knyst er en sygdom, som kan opstå de steder, hvor fodtøjet giver et tryk. Dette er en betændelsestilstand af den slimsæk, som omgiver det givne led.

Når trykket er mere konstant bliver knysten betændt og irriteret, hvilket får den til at hæve op og bliver rød og meget øm.

Leddet kan blive trykket så meget, at det bliver skævt, som det fx ses ved en skæv storetå med knyst – hallux valgus – her kan en betændelsestilstand opstå. Dette kan komme og gå eller blive kronisk, hvis man er uheldig. Fremspringet/fortykkelse af leddet kan blive så stort, at det kan være svært at finde fodtøj, der passer.

Hvad er symptomerne på knystdannelse?
Smerte fra det givende sted, hvor knysten sidder. Her kan være hævelse, rødme, varme, hård hud, ligtorn og/eller vable dannelse. Personen kan have svært ved at gå normalt og ved at finde det rigtige fodtøj som passer og ikke klemmer knysten.

Hvem får knyster?
Knyster kommer som følge af brug af uhensigtsmæssigt fodtøj. Specielt smalle, spidssnudede damesko med høje hæle kan give knystdannelse, og ni ud af ti knystpatienter er da også kvinder. Dog er der personer, som har større risiko end andre. 

For eksempel har korte, brede fødder, højere risiko for knyster ved storetåen og lilletåen 
Lange, smalle fødder har større risiko for udvikling af knyster ved hælen.
En fod med høj vrist er disponeret til knystudvikling midt på foden (træskoknude). 
Ca. halvdelen af alle kvinder udvikler knyster i større eller mindre grad.

Hvilke typer findes der?
Her er en liste over de mere almindelige knysttyper, der findes:
Storetåknyst: Knystdannelse på storetåens grundleds inderste del. Ses tit med fejlstilling af storetåen (hallux valgus).
Lilletåknyst: Knystdan-nelse på fodens yderside ved lilletåens grundled.
Hælknyst: Knystdannelse på hælen, typisk som følge af fodtøj, som er for kort.
Vristknyst: Knyst på midten af vristindersiden. Opstår tit som følge af fodtype med høj vrist, så fodtøjet derved trykker på vristen.

Hvordan undgår man at få knyster?
Fodtøj: Som nævnt  opstår knyster først og fremmest pga for småt eller for snævert fodtøj. Det første, man kan gøre, for at forebygge knyster, er derfor, at benytte fodtøj med god plads til foden – både i længden og bredden. Man bør prøve at undgå sko med meget høje hæle, dvs. højere end 4-5 cm, da de lægger et stort pres på forfoden.
Fodgymnastik: Fodgym-nastik kan være med til at styrke foden og udsætte risikoen for skæve tæer og knyster. Dette gælder både forebyggende og behandlende.
Aflastning: Der findes forskellige former for aflastende og/eller støttende småaflastninger og indlæg, som kan bremse udviklingen eller begrænse symptomerne. Disse kan bestemt have en god aflastende virkning på knysterne og de smerter som kan følge med.

Hvordan behandler man knyster?
Skotøj: Hvis skaden er opstået, så vil en rummelig sko være optimal for at afhjælpe smerten i foden. Smerten forsvinder efterhånden som man bruger den brede sko og indlægget. 
Operation: En operation kan være sidste udvej, hvor intet andet har virket.

- Dette er en generel beskrivelse af knyster, og er man i den situation, at have sådan en knyst, så kom og besøg mig på klinikken og vi kan finde frem til en evt løsning til dit fodproblem, fortæller statsaut. fodterapeut Karin Mark Hansen. - Jeg kan give dig gode råd om dine fødder, om fodøvelser og vise dig småaflastninger, fodtøj og indlæg. I klinikken har jeg små pelotter, som kan sættes fast i den enkelte sko, indlæg som er semi fremstillet og jeg får den til at passe til din fod, slutter Karin Mark.

 

e-max.it: your social media marketing partner