”Multitasking er at fucke flere ting up på en gang”.

Sådan lød et af budskaberne fra journalist og foredragsholder Søren Hebsgaard, da han tirsdag den 7. januar gæstede Støvring Gymnasium. Først gjaldt det 1.g og 2.g, der hørte foredraget Mig og min smarte telefon” hvorefter det var 3.g’ernes tur til at høre foredraget  Like mig nu, din fede nar. Fokus i begge foredrag var mobil- og internetvaner blandt eleverne. Men hvordan når man ind til en flok gymnasieelever med sådanne informationer?

Måske skal man faktisk netop ikke forsøge nå ind eller gribe ind – måske er det faktisk bedst at lade eleverne selv opleve, tage stilling og gribe ind. Det var i alt fald hensigten på Støvring Gymnasium denne tirsdag. Foredragene af Søren Hebsgaard skal med hans egne ord mere opfattes som en hjælp end som en løftet pegefinger. Han forklarer, at eleverne selv ved, hvad de kan lide og ikke bryder sig om, når det kommer til (mis)brugen af telefonerne – og det er det, der skal bringes i spil. 

Af den grund havde alle eleverne på gymnasiet på forhånd udfyldt et spørgeskema, hvor de skulle forholde sig til forskellige aspekter af deres brug af mobiltelefoner og internet. Flere elever har efterfølgende kommenteret, at netop den tilgang til emnet fangede deres opmærksomhed: ”Det gav et mere ungdommeligt præg på foredraget og gjorde det vedkommende for os”, lyder det fra en gruppe 3.g’ere et par dage efter. Frem for at fremlægge generelle statistikker, kunne Søren Hebsgaard på den måde bruge eleverne selv som baggrund for de tallene. Alt sammen for at gøre argumenterne lettere at relatere til.

Under det første foredrag (for 1. og 2.g) kunne Søren Hebsgaard præsentere eleverne for tal, der viste, at langt over halvdelen af dem bliver irriterede eller generet, hvis en ven midt i en samtale hiver sin telefon op ad lommen for at tjekke sms, Facebook og lignende. Han viste også tal på, at det langt fra er dem alle, der kommenterer deres irritation. I samtale med et par piger fra 2.ey fortæller de imidlertid, at de faktisk oplever, at det sker sjældnere end tidligere. Måske grundet det generelt store fokus på området, også i folkeskolen, mener Klara Moeslund: - Måske er vi simpelthen også bare blevet ældre og mere bevidste. Det er jo rarest med rigtig øjenkontakt.

Et fokuspunkt for begge foredrag var tesen om, at eleverne føler sig presset til hele tiden at være online og tæt på deres mobiltelefoner. Mange unge svarer, at de føler sig forpligtede til at kunne reagere hurtigt. Ifølge Søren Hebsgaard og forskellige psykologiske undersøgelser kan dette meget nemt føre til stresstilstand hos den enkelte elev, fordi der på den måde aldrig rigtig er pause til ikke at tænke på ingenting. Eleverne i 1.g og 2.g blev eksempelvis under foredraget bedt om på telefonerne at besvare, hvor mange af dem, der brugte mobiltelefoner på toilettet – og svaret var langt over halvdelen. De fleste elever nikkede genkendende til tendensen om hele tiden at skulle være til rådighed. Nogle af dem anerkender også problemstillingen og ved, at vanerne påvirker dem negativt i hverdagen. Der var dog også elever, som ikke helt så entydigt købte præmissen om, at mobiltelefonen stresser dem. Flere elever kommenterede efterfølgende, at de ikke oplever det intensive mobilbrug og internet som et problem: - Det at være på Pinterest og se på billeder i en pause, er netop en pause for mig, forklarer Caroline Lundqvist Lund. 

Foredraget for 1.- og 2.g’erne sluttede med en slags lille eksamen. Her fik han en elev, som mente at være i stand til at multitaske i timerne, til at sætte det på prøve for at vinde en cola. Faktisk havde cirka. hver tredje elev svaret, at de mente sig i stand til at multitaske i timerne. Pigen – og de resterende elever til foredraget – blev så præsenteret for et gammelt nyhedsvideoklip på projektoren. Alt, hun skulle gøre for at vinde colaen, var at besvare spørgsmålet ”Hvad handler klippet om?”. Hun kendte endda spørgsmålet på forhånd. Benspændet lå dog i, at der nederst på skærmen var en sort bjælke, hvor der samtidigt med det viste interview rullede en tekst om noget ganske andet; en isbjørn. Spørgsmålet var så: Kunne eleven abstrahere fra teksten i bunden og følge med i den egentlige historie? Helt efter Hebsgaards opfattelse vidste det sig, at eleven måtte give (delvist) fortabt på besvarelsen. Ideen bag den lille eksamen er at gøre eleverne opmærksomme på, at når de deler deres opmærksomhed over for meget på én gang, er det ikke alle informationer, der lagres lige godt. Multitasking er altså ikke helt så nemt, som det umiddelbart opfattes af mange. Med det i tankerne blev eleverne sendt tilbage til deres almindelige skoledag. 

Om de to foredrag rent faktisk ændrer på elevernes vaner og brugsmønster fremefter er ikke til at sige. Det er op til eleverne selv, og det er netop det, der har været pointen med dagen. Men efter samtale med flere elever på gymnasiet virker det som om, at i alt fald dele af foredragene har givet stof til eftertanke.

e-max.it: your social media marketing partner