Når man færdes rundt i Himmerland, så kan man ved mange søer se svaner. Langt de fleste kender nok knopsvanen, der er karakteristisk med sin flotte hvide fjerdragt og sit orange/sorte næb.

Der er dog blevet mere grund til lige at se nærmere på de svaner, man måtte møde.

Siden 2002 er nemlig en ny art - sangsvanen - begyndt at yngle i Danmark.

Sangsvanen ligner med sin flotte hvide fjerdragt meget vores almindelige knopsvane, men næbbet er en anden farve, nemlig gult og sort.

Det er fortsat ganske få par, der yngler, og størstedelen af den danske bestand på omkring 8-10 ynglepar er koncentreret i Himmerland.

Med den størrelse som sangsvanen har, så skulle man tro, at det ville være let at finde ynglestederne. Men sangsvanen holder især til i små søer og moser, så ofte er det ikke steder man lige kommer fordi.

Ved et par ynglesteder har jeg samtidig oplevet, så sangsvanerne har rede i en mindre sø, og så når de får unger, så går hele familien til en nærliggende større sø, hvor fødegrundlaget er bedre. Deres vandretur har jeg oplevet været op mod en lille kilometer.

Det kan derfor være svært at få et overblik over bestanden af sangsvaner i Himmerland.

Det viste foto (fotograf Karen Bach) er netop sådan en vandre-familie, hvor parret i flere år er gået fra en sø frem til den sø, hvor de tilbringer det meste af deres opvækst.

I Danmark forekommer sangsvane ellers mere som trækfugl. Fuglene yngler især i Sverige, Finland og Rusland, men overvintrer i Danmark.

De ankommer til landet i løbet af oktober-november og forlader det igen i marts-april. Der er tale om adskillige tusind fugle, der hvert år overvintrer. Her kan man også høre deres trompeteren, der har givet dem navnet sangsvanen.

Skulle der derfor være læsere af Ud i naturen med RebildGuiden, der i løbet af sommeren ser ynglepar af Sangsvane, så må man meget gerne give mig et praj på min facebookside Outdoorhimmerland.dk, så vi kan få samlet lidt mere viden om denne nye ynglefugl, der er så speciel for Himmerland.

e-max.it: your social media marketing partner