SULDRUP: Som der er fast tradition for, blev der igen i år fejret Sct. Hansaften på Himmerlandshave Ældrecenter, hvor mange af Himmerlandshaves beboere og folk fra egnen deltog, godt 70 personer.

Alle medvirkede til, at det blev en god og vellykket aften. Der blev sunget flere sommersange, vekslende med spisning, snak, Sct. Hans tale og underholdning. 

Leif Tolborg leverede igen i år musik på keyboard, både til fællessang og underholdning - ja, endda spillede han dansemusik, der lokkede flere på dansegulvet.

Maden, en tre retters menu, blev leveret af centralkøkkenet fra Støvring. Det fungerede godt, i køkkenet på Himmerlandshave var det Tanja, der stod for at klargøre maden, og frivillige hjælpere serverede for festdeltagerne!

Svend Schultz-Hansen, mangeårig præst ved Haverslev/Aarestrup kirker, holdt en livsklog tale med udgangspunkt i, at begrebet Sct. Hans også er en fejring af Johannes Døbers fødselsdag.

Den indendørs del af Sct. Hans festen sluttede med at synge midsommersangen Vi elsker vort land til Leif Tolborgs musik, herefter gik selskabet i haven for at se Sct. Hans bålet med heks blive tændt. Dagcentret havde på forhånd forberedt bål og heks på toppen - medens bålet brændte ned, sang forsamlingen Skuld Gammel Venskab.

Festen sluttede klokken 21.00. Et arbejde var nu tilbage med oprydningen - de frivillige gik frisk i gang med opgaven sammen med Sandra og Lene fra dagcentret. Et nødvendigt arbejde for at arrangementet kan afvikles.

Der skal derfor lyde en stor tak til de trofaste frivillige mange har taget opgaven i mange år og er med til, at festligheder kan finde sted på Himmerlandshave. 

Mange tak til alle, der har medvirket til at gøre aftenen festlig, også til personaler der var i aftenvagt - uden jer kom der ikke så mange fra Himmerlandshave til Sankt Hans fest.

Tak for en dejlig aften og ønsket om en rigtig god sommer!

Af Elna Jespersen/Brugerrådet

e-max.it: your social media marketing partner