REBILD: Udsigt til mindre stigning i vandprisen.

En arbejdsgruppe valgt blandt alle kommunes vandværker har i nogle måneder arbejdet på et oplæg til samarbejde mellem kommunens vandværker.

Ideerne til samarbejdet er blevet præsenteret på et stormøde, hvor næsten alle kommunens vandværker var repræsenteret.

Mødet blev indledt af centerchef Claus Riber, der kunne fortælle, at politikerne var meget positivt stemt overfor et samarbejde mellem vandværkerne. Denne melding blev fulgt op af et videoindlæg med formanden for teknik og miljøudvalget, Kim Edberg Andersen, som måtte prioritere byrådsmøde og derfor ikke personligt kunne være tilstede på vandmødet.  

Kim Edberg fastslog, at der var stor politisk opbakning til, at vandværkerne indledte et samarbejde om at sikre rent vand til borgerne i Rebild kommune. 

Arbejdsgruppen fremlagde på mødet ideerne til dannelse af et Andelsselskab (Amba).

Baggrunden for forslaget om selskabsdannelsen skyldes et lovkrav om, at beskytte de boringsnære områder, en beskyttelseszone, som er fastlagt for hvert enkelt vandværk.

Alle vandværker skal med lodsejerne, der har arealer indenfor beskyttelseszonen, aftale vilkår for anvendelsen af arealerne, så der ikke anvendes pesticider eller andre kemikalier på arealerne. 

Det betyder, at der kan opstå krav om kompensation til lodsejerne, evt. krav om at vandværkerne skal købe de pågældende arealer.

For flere vandværker kan der blive tale om betydelige beløb som egentlig skal udredes af det enkelte vandværks forbrugere.

Arbejdsgruppen ønsker, at alle vandværker skal stå sammen om en solidarisk løsning, så udgifterne ved beskyttelseszonerne kan blive dækket via det foreslåede Amba, herved vil alle forbrugere bidrage ensartet til grundvandsbeskyttelse uanset forholdene i det enkelte vandværk.

I første omgang forventer arbejdsgruppen at prisen for vand vil stige med 1 til 1,50 kr. pr. kubikmeter, hvilket for den enkelte private forbruger, vil betyde en årlig meromkostning på ca. 300,-kr.

Efter aftenens orienteringsmøde, hvor der var en positiv stemning for forslaget, vil der i sidste kvartal blive indkaldt til en stiftende generalforsamling, og håbet er, at alle vandværker vil tilslutte sig ideerne om et samarbejde.

William Bluhme, Gerding, Helle Jensen, Aarestrup, Jan Lisbjerg Terndrup, Jesper Sørensen, Rebild Skovhuse, Michael Sølgaard, Guldbæk, og Hans Jørgen Schmidt, Støvring. 

 

e-max.it: your social media marketing partner