Traditionen tro blev generalforsamlingerne i Gerding Bylaug og Gerding vandværk afviklet på samme møde.

Et spørgsmål som optog generalforsamlingen i Gerding Bylaug, var problemerne med at få solgt de to huse, der var til salg i byen. Tidligere blev huse hurtigt solgt i Gerding, men selvom det var to rigtig gode huse, der nu var til salg, kneb det med at finde købere, der ville flytte til den hyggelige by, placeret midt i naturen. Bylauget ville søge at støtte hussælgerne i deres bestræbelser på at få husene solgt.

Ved vandværkets generalforsamling var der spænding omkring antallet af deltagere. 

For at få gennemført bestyrelsens forslag om ændring af vandværkets selskabsform fra et interessentselskab til et andelsselskab, skulle der helst være repræsentanter for 11 af byens 21 vandværksinteressenter.

De tolv repræsenterede var altså nok til at stemme forslaget igennem, som blev vedtaget uden nogen stemte imod. Med virkning fra 1. januar er Gerding Vandværk derfor et andelselskab med begrænset ansvar (amba).

Gerding Vandværk har i de seneste år investeret mange penge i udskiftning af materiellet, samtidig med, at der fortsat er økonomi til at imødegå større reparationer.

Generalforsamlingens deltagere drøftede de planer, som en arbejdsgruppe blandt kommunens vandværker arbejdede med.

Spørgsmålet er, om det for Gerding ville være en fordel at deltage i et solidarisk samarbejde om beskyttelse af de boringsnære arealer.

Naturligvis kunne man ikke træffe en endelig beslutning før alle detaljer var fremlagt.

Nyvalgt til bestyrelsen i vandværket blev Anders Lindberg som sammen med Steen Møller, Jan Skovfoged og William Bluhme udgør den lille bestyrelse.

e-max.it: your social media marketing partner