VEGGERBY: Ved den netop afholdte generalforsamling i Veggerby Sogns Beboerforening berettede formand, Lene Schneider Jørgensen, om de aktiviteter beboerforeningen har været involveret i i årets løb, bl.a. fællesspisningerne har været en stor succes.

Den største debat blandt tilhørerne var manglende tilsagn om bredbånd, da mange i området oplever  en meget dårlig telefon-/internetforbindelse.

Sluttelig blev der rettet en tak til alle de, der havde hjulpet beboerforeningen gennem året.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Poul Erik Adamsen, som afløste Lene Schneider Jørgensen, som ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Jørgen Andreasen og Birgit Oppelstrup Jensen.

e-max.it: your social media marketing partner