REBILD: Mandag den 29. januar afholdt Rebild Konservative Vælgerforening ordinær generalforsamling på Rebild Hus.

Vælgerforeningen har opnået en markant fremgang i medlemstallet i 2017, hvilket ligeledes afspejlede sig i antallet af fremmødte medlemmer til årets generalforsamling.

Tidligere næstformand, Flemming Knudsen blev valgt til formand og byttede plads med den afgående formand, Karen Eriksen. Bestyrelsen består fremover af syv medlemmer, der udover formand og næstformand tæller Bjarne Villadsen, Thomas Thorlak, Birgitte Vilsted Simonsen, Henrik Degn og Peter Bak. 

- Jeg glæder mig til at samle den nye bestyrelse og få lavet en arbejdsplan for de kommende år, fortæller formand Flemming Knudsen.

- Kommunalvalget er nu vel overstået, og vi vil de kommende år arbejde hårdt på at fremme de konservative værdier i Rebild i tæt samarbejde med den konservative byrådsgruppe. Tidligere har store dele af den politiske strategi og debat været forankret i bestyrelsesarbejdet. Men allerede i 2017 begyndte vi at invitere alle medlemmer til politisk debat forud for udvalgs- og byrådsmøderne, et tiltag som både byrådsgruppe, bestyrelse og medlemmer bakkede op om og som alle parter ser frem til fortsætter i 2018, slutter Flemming Knudsen. 

e-max.it: your social media marketing partner